honvedelem.hu
Nagodba 1868: közös múlt, közös történelem

Nagodba – 1868 címmel rendezett tudományos konferenciát a magyar-horvát kiegyezés százötvenedik évfordulója tiszteletére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, illetve a Veritas Történetkutató Intézet április 18-án.

p4188376k.jpgA HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban rendezték azt az egész napos tudományos konferenciát, amelyen neves szakemberek egész sora idézte fel az 1868-as magyar-horvát kiegyezést, illetve ahhoz kapcsolódó témakörökről tartottak előadásokat. Hermann Róbert, a HM HIM parancsnokának tudományos helyettese rövid köszöntőjében hangsúlyozta: a magyarok és a horvátok történelmük javarészét egy államban töltötték. A két fél általában tiszteletben tartotta egymás jogait, és együttműködésre törekedett, közös történelmünknek pedig számos közös hőse van, így például a Zrínyiek. „A közös múltból a jövőben is azt kell keresni, ami összeköt bennünket, nem pedig azt, ami szétválaszt” – mondta Hermann Róbert.

p4188394k.jpgProf. dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója megnyitójában úgy fogalmazott: a magyar-horvát együttélés jó nyolcszáz-nyolcszázötven éves közös múltra tekint vissza, ugyanakkor mégis sokszor megfeledkezünk róla. Ebből fakadóan az Osztrák-Magyar Monarchia vonatkozásában is elsősorban a magyar-osztrák együttélésről van szó napjainkban is, az 1868-as magyar-horvát kiegyezésről pedig lényegesen kevesebbet beszélünk, pedig e fontos esemény mindenképpen példamutatónak számított a maga idejében, és utólag is az. Szakály Sándor leszögezte: a konferencia nem csupán tisztelgés a százötven évvel ezelőtti események előtt, de egyben kiváló lehetőséget is biztosít az esetleges vitás kérdések áttekintésére is, hiszen mindig, minden szemlélő a saját szempontjait helyezi előtérbe.

p4188391k.jpgA három szekcióból álló konferencia során az előadók többek között olyan témakörökről beszéltek az érdeklődőknek, mint például a 19. századi horvát nemzetépítés, a horvát kiegyezés alternatívái, az Andrássy-kormány és Levin Rauch együttműködése vagy Tisza Kálmán és az 1883-as horvát válság, illetve a horvát-magyar kiegyezés rendszerének 1918-as felbomlása. Ugyanígy szó esett a magyar királyi honvédség horvát tábornokairól is. A konferencián részt vett Magyarország volt miniszterelnöke, Boross Péter is.

p4188401k.jpgFotó: Szikits Pétermagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat