Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ

2022. december 21. 12:27
PSTC_insignia

RENDELTETÉS

Az MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) jogelődjét 2000. október 1-én alakították meg az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred kötelékében azért, hogy a Magyar Honvédség akkori két kiemelt békefenntartó missziójának – az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők (UNFICYP) és a Sínai-félszigeten állomásozott Többnemzeti Erők és Megfigyelők (MFO) – személyi állományát felkészítse és kiképezze. A katonai szervezet 2004. május 27-től az MH önálló szervezeti elemeként folytatja tevékenységét. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével az alakulat feladatrendszere is tovább bővült.

A balkáni hadszíntér különböző misszióiba történő felkészítések mellett a Maliba, Libanonba, Nyugat-Szaharába, Grúziába tervezett törzstisztek és altisztek felkészítése, valamint a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam, a Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam, illetve más nemzetközi programok, NATO és ENSZ szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése is a katonai szervezet feladatait képezik. A központ kiemelt figyelmet fordít eredményes együttműködés kialakítására az ENSZ, NATO, EU kapcsolatokkal rendelkező béketámogató kiképző központokkal, ami kitűnő lehetőséget biztosít a kiképző állomány képességeinek oktatói csereprogramok formájában történő fejlesztésére, a kiképzés, felkészítés és a missziók során szerzett tapasztalatok átadására. 2006. szeptember 28-án a Magyar Köztársaság elnöke csapatzászlót adományozott a kiképző központ részére.

Feladatait 2022. október 1-től az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság alárendeltségében hajtja végre.

FELADATOK

  • szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EBESZ – Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet –, EU) által szervezett és vezetett béketámogató és humanitárius műveletekbe bevont állomány hazai és nemzetközi kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása;
  • nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és altisztek, valamint katonai megfigyelők hazai és nemzetközi kiképzése és felkészítése;
  • együttműködés a NATO, ENSZ, EBESZ és EU kiképzésért felelős szerveivel, osztályaival;
  • aktív szerepvállalás a NATO PTEC (Partnership Training and Education Centres − Kiképzési és Oktatási Központok Szövetsége) közösség munkacsoportjaiban, valamint az oktatói csereprogramokban;
  • hazai szervezésű, angol nyelven levezetett szakmai tanfolyamokon való részvételi lehetőség a NATO PTEC közösség tagállamainak;
  • a béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása, szakmai konferenciák megszervezése, levezetése, a kiképzés végrehajtása során szerzett tapasztalatok beépítése a felkészítésbe;
  • együttműködés az ORFK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központtal (ROKK), közös felkészítések az MH és a BM által közösen működtetett misszióban részt vevő állomány számára;
  • nyelvi felmérések, felkészítések, nyelvtanfolyamok valamint angol nyelvi szinten tartó tanfolyamok (EfPO - English for Peace Operations) végrehajtása;
  • együttműködés a békeműveleti bemeneti követelmények felmérésében, valamint a fokozati és minősítő vizsgáztatás végrehajtásában;
  • hagyományőrzés.

Az MH BTKK által végrehajtott Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam (International Military Observers’ Course – IMOC) az ENSZ által elismert, akkreditált képzés. A NATO North Atlantic Council (NATO Észak-atlanti Tanács) 2016. augusztus 8-án a NATO PTEC (Partnership Training and Education Centres − Kiképzési és Oktatási Központok Szövetsége) közösségének teljes jogú tagjává ismerte el az MH BTKK-t.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

  • Kiss Róbert ezredes, központparancsnok
  • Varga Tamás alezredes, parancsnokhelyettes (általános)
  • Asztalos Lajos őrnagy, megbízott parancsnokhelyettes (kiképzési)
  • Tóth Kálmán őrnagy, megbízott törzsfőnök
  • Bornemisza Géza törzszászlós, vezénylőzászlós

ADATVÉDELMI FELELŐS

  • Név, rendfokozat: dr. Galuska Barbara őrnagy
  • Beosztás: jogász tiszt, adatvédelmi felelős
  • Telefonszám: (+36)-56-505-115 / 43-8570
  • Email cím: [email protected]

ELÉRHETŐSÉG / CONTACTS

  • Cím/Address: MH Béketámogató Kiképző Központ, 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.
  • Telefon/Phone: (+36)-56-505-115
  • HM-tel: 02-43-85-22
  • Fax: (+36)-56-505-114
  • HM-fax: 02-43-85-88
  • Email: Nemzeti / National: [email protected]
  • Nemzetközi / International: [email protected]
  • Honlapcím / Web: www.pstc.honvedseg.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY / PUBLIC AFFAIRS OFFICER

  • Telefon / Phone: (+36)-56-505-115
  • HM-tel: 02-43-85-29