Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

2022. december 21. 12:26
MH_GEOSZ_logo

TÖRTÉNET

A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsítésének részeként az MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat és az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda megszűnésével, azok jogutódjaként 2007. január 1-jei hatállyal alakult meg az MH Geoinformációs Szolgálat, mint ezred jogállású katonai szervezet. 2020. augusztus 1-től az újonnan megalakult MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendeltségébe került – a szabályzatszerkesztés és kiadás kiválásával – ahol változatlan feladatok mellett folytatja tevékenységét.

RENDELTETÉS ÉS FŐ FELADATOK

Az MH GEOSZ alaprendeltetése a Magyar Honvédség tevékenységének hagyományos és informatikai alapon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai támogatása. A szervezet tevékenységi körébe tartozik a térképész és meteorológus szaktisztek, altisztek szakkiképzése, továbbá a Szolgálat felügyeli szakmailag a térképészeti termékek gyártását és a meghatározott nyomdai munkálatokat végző HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységét is. A Szolgálat hatósági feladata keretében országos hatáskörrel végzi a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését.

A MH GEOSZ fő feladatai közé tartozik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészének geoinformációs szakanyagokkal történő ellátása, a Magyar Honvédség érdekeinek képviselete az ország térképellátásának tervezése, valamint meteorológiai infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése során. Az alakulat működteti a geoinformációs (digitális térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai) adatbázisokat, biztosítja a szükséges meteorológiai információkat a katonai felhasználók számára, támogatja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszert, üzemelteti és fejleszti a katonameteorológiai információs rendszereket, ezen túlmenően teljesíti a NATO tagországaival a kétoldalú térképészeti együttműködési és információcserére vonatkozó megállapodásokból eredő térképészeti kötelezettségeket. A Szolgálat feladata tovább a Magyar Honvédség missziós feladatainak meteorológiai támogatása, illetve a Honvédség képviselete a NATO és az EU szakmai szervezeteiben mind a katonaföldrajz és térképészet, mind a meteorológiai szakterület vonatkozásában.

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A Szolgálat széles nemzetközi szakmai kapcsolatokkal bír, 25 országgal van kétoldalú térképészeti együttműködési megállapodása. Részt vesz a Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Programban (MGCP). Szerepet vállal jelenleg is a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők missziójában, illetve vállalt az ENSZ libanoni ideiglenes nemzetközi erők (UNIFIL) missziójában is.

CSAPATÜNNEP

Február 4. a Katonai Térképészet Napja – 1919-ben ezen a napon hadügyminiszteri rendelet alakította meg az Önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoportot.

Augusztus 14. a Katonai Meteorológia Napja – A magyar repülésmeteorológia gyakorlati létrehozója, Dr. Hille Alfréd meteorológus ezredes, egyetemi tanár, a földrajztudományok kandidátusa születésének évfordulója.

TÁRCAKÖZI, SZAKMAI TÁRSADALMI SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLAT

 • Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság,
 • Magyar Térinformatikai társaság,
 • Magyar Hadtudományi Társaság, Geoinformációs Szakosztály,
 • Földrajzinév-bizottság,
 • Országos Meteorológiai Szolgálat,
 • Magyar Meteorológiai Társaság,
 • ELTE Természettudományi Kar,

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Szalay László ezredes, szolgálatfőnök
 • Kovács László alezredes, szolgálatfőnök-helyettes
 • Kolozsvári Sándor törzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ)

 • Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
 • Postacím: 1277 Budapest. Pf.: 12.
 • Email: [email protected]
 • Tel: +36 1 336 2160,
 • Fax: +36 1 336 2165

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Hernádi Balázs alezredes