Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

2022. december 28. 10:52
ures kep

RENDELTETÉS

A Magyar Honvédség csapatai, szervezetei teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat-, anyag-, személy- és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. A szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése. A polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételének MH-szintű összehangolása és koordinálása.

FŐ FELADAT

 • Katonai szervezetek személyi állományának, technikai eszközeinek, anyagainak szállítása, az őrzött szállítmányok kísérésének végrehajtása.
 • A közutakon közlekedő katonai oszlopok, túlsúlyos vagy túlméretes járművek közlekedésének engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése. Képzés. Az alakulatok ellátása közlekedés-szaktechnikai eszközökkel. Anyagmozgató és rakodógépek beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása, felújítása. A közlekedési hálózat és a műtárgyak állapotának, adatainak nyilvántartása, valamint a lánctalpas hadiutak és honvédségi iparvágányok karbantartása. Az autópálya-használat biztosítása a honvédelmi szervezetek részére.
 • A Magyar Honvédség közlekedési vonatkozású érdekeinek képviselete a nemzetgazdasági beruházásoknál.

TÖRTÉNET

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében először 1914 júliusában állítottak fel katonai szállító szervezeteket, melyek élén a Központi Szállítás Vezetőség állt. 1940-től a szállító szervezetek a második világháború befejezéséig újra teljes vertikummal végezték tevékenységüket. 1957-ben megalakult a Központi Katonai Szállításvezetőség, amely szervezet tekinthető az MH KKK legelső jogelődjének. 1983-ban a Közlekedési Szolgálat fontos szakanyagellátó és szakkiképző bázishoz jutott az MN Közlekedési Anyagraktár (MN KÖAR) felállítása révén. A rendszerváltást követően, a ’90-es években a szervezet az MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség (MH ATFCSF), majd jogutódja, az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) alárendeltségében tevékenykedett. Az 1999-es NATO-csatlakozás az MH KKK számára változatlan szervezeti felépítést, ugyanakkor a szövetségesi státusból adódó kibővült feladatrendszert hozott magával. Az MH 2006-2007. évi szervezeti átalakítása jelentős szervezeti és tevékenységi kört érintő változásokat hozott a központ életében: csökkent a vezető szervek létszáma és erősödött a végrehajtó állomány. Az átszervezés eredményeként az MH KKK 2007. február 22-től az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe került. A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének átalakítása eredményeként az MH Katonai Közlekedési Központ 2015. április 10-től az MH Logisztikai Központ szolgálati alárendeltségébe került. 2020. augusztus elsejei hatállyal megalakult az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság magasabb szintű parancsnokság jogállással, ezzel egyidejűleg az MH Katonai Közlekedési Központ is az alárendeltségébe került.

CSAPATÜNNEP

Június 6. – Baross Gábor „vasminiszter” születésének dátuma.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

 • Parancsnokság
 • Törzs:
  • Hadműveleti főnökség
  • Logisztikai főnökség
  • Személyügyi főnökség
  • Kiképzési főnökség
  • Ügyviteli részleg
 • Végrehajtó szervek
  • Költségvetési és Szakanyag-gazdálkodási Központ
  • Nemzeti Mozgásirányító Központ
  • Nemzetközi Szállítástervező Központ
  • Mozgatást Tervező Központ (ADAMS)
  • Szállításirányító Központ
  • Közlekedés-műszaki Központ
  • Területi Közlekedési Parancsnokság
  • 1-3. Területi Közlekedési Részleg
  • Szállító- és Szállítmánykísérő Részleg
  • Közlekedési Anyagtároló és Kiképző Részleg (Táborfalva)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Fejes Károly alezredes, megbízott központparancsnok
 • Hajnal Péter őrnagy, megbízott központparancsnok-helyettes
 • Bertalan István Zsolt alezredes, törzsfőnök
 • Patkó Imre zászlós, megbízott vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az elöljáró intézkedése alapján tervezi, szervezi és végrehajtja a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásaiból adódó szállítási és egyéb közlekedési szakfeladatokat. Szaktisztjeivel részt vesz a különböző missziók szakbeosztásainak ellátásában.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Katonai Közlekedési Központ

 • Cím: Budapest, IX. Soroksári út 152.
 • Postacím: 1885 Budapest, Pf: 25.
 • Telefon: +36-1/434-6454; +36-1/434-6475
 • Fax: 434-6097
 • HM-tel.: 02-2/56-564
 • HM-fax: 02-2/56-541 és 02-2/56-563
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Gajda Fanni Anna honvédelmi alkalmazott

 • HM telefon: 02-2-56-335
 • Telefon: +36-30-773-75-93
 • Fax: +36-1-434-6097
 • Email: [email protected]