Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

2022. december 21. 12:23
MH TTP

RENDELTETÉS, FŐ FELADATOK

2020. augusztus elsejei hatállyal, más, magasabb szintű parancsnokság jogállással, a Magyar Honvédség parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében, az MH Logisztikai Központ jogutód szervezeteként megalakult az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság. Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság feladatrendszere magában foglalja a Magyar Honvédség alaprendeltetésű feladatai támogatásának szinte összes szegmensét és a kiemelt haderőfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatokat is. Ide tartozik a teljesség igénye nélkül: a területvédelem, a hadtáp, haditechnika, közlekedés és katonai elhelyezés szakterületek központi logisztikai feladatai, az önkéntes tartalékos és helyőrségtámogató rendszer fejlesztése, a hátországvédelem koncepciójának kialakítása, a honvédelmi felkészítés és nevelés, illetve a társadalmi kapcsolatok elmélyítése. A hátországvédelmi és a helyőrségtámogató rendszer kialakítása a Magyar Honvédségben is új feladatként került a parancsnoksághoz.

2023. január 01-től az MH TTP szolgálati alárendeltségében található az alábbi13 katonai alakulat:

 • MH 1. Területvédelmi Ezred,
 • MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
 • MH 3. Területvédelmi Ezred,
 • MH 4. Területvédelmi Ezred,
 • MH 5. Területvédelmi Ezred,
 • MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
 • MH 7. Területvédelmi Ezred,
 • MH Anyagellátó Raktárbázis,
 • MH Lahner György 2. Ellátóezred,
 • MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság,
 • MH Geoinformációs Szolgálat,
 • MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
 • MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság

Az MH TTP és alárendelt katonai szervezetei – és főként a területvédelmi alegységek - lokációja országos szinten biztosítja a katonai jelenlétet.

TTP szervezeti ábra

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Baráth István vezérőrnagy, parancsnok
 • Apáti Zoltán dandártábornok, parancsnokhelyettes (hátországvédelmi)
 • Solymosi Ferenc ezredes, parancsnokhelyettes (logisztikai)
 • Csinga Mihály ezredes, parancsnokhelyettes (gazdálkodási)
 • Sőregi László ezredes, törzsfőnök
 • Imre István ezredes, törzsfőnök-helyettes
 • Hazafi Károly főtörzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK:

MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

 • Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 152.
 • Postacím: 1885 Bp., Pf. 25
 • Email cím: [email protected] T
 • Telefonszám: 06-1/434-6011

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Vauver Antal Viktor alezredes, Parancsnoki Iroda, irodavezető ([email protected])