Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

2020. július 31. 10:16
1596179692

RENDELTETÉS

 • Az alakulat közszolgálati tevékenységet végez. Alaprendeltetése az alapító okiratban, illetve a tűzszerészeti mentesítési ellátásokról szóló 142/1999. (IX. 08.) kormányrendeletben meghatározottak szerint végzett tűzszerészeti mentesítés.
 • Alaptevékenységi körében ellátja az országos tűzszerész készenléti szolgálatot, végzi a katonai eredetű lőszerek, robbanótestek felkutatását, hatástalanítását, megsemmisítését, átvizsgálja a katonai lő- és gyakorlótereket, megsemmisíti a fel nem robbant robbanószerkezeteket.
 • Ellenőrzi, szükség szerint aknamentesíti a hajózható vízi utakat, biztosítja a folyami műtárgyak úszóaknák elleni védelmét
 • Az ország területén, valamint külföldi műveletek során végzi az improvizált robbanószerkezetek felderítését, hatástalanítását és megsemmisítését.

FŐ FELADAT

 • Katonai objektumok tűzszerészeti átvizsgálása, mentesítése;
 • Kezelésre veszélyes robbanószerkezetek és pirotechnikai anyagok megsemmisítése;
 • A Magyar Honvédség tűzszerész beosztású katonáinak kiképzése;
 • A külszolgálatra távozó katonák tűzszerészeti felkészítése;
 • Tűzszerész-bemutatók szervezése a polgári lakosság tájékoztatása érdekében;
 • Rendezvények hadihajós biztosítása.

TÖRTÉNET

Az alakulat a Magyar Honvédség egyik legrégebbi katonai szervezete. Megalakulása és tevékenysége kezdete egybeesik a második világháború magyarországi szakaszának befejezésével, 1947-ben pedig már létrehozták az 1. Honvéd Aknakutató Zászlóaljat. Ezzel a szakszerűbb és hatékonyabb irányítással megkezdődött a fontosabb körzetek és a Balaton módszeres aknamentesítése.

1975-ben az egység 1. Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj néven önálló egységgé vált. 2001. július 1-jével kiegészült egy hadihajós alosztállyal és MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred néven működött tovább. 

2007. márciusától tevékenységét kibővült feladatrendszerrel látja el az MH Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen alárendeltségében. NATO-tagságunkból adódóan a hadihajós tevékenység nemzetközi vizekre való kiterjesztése felgyorsult, hiszen ebben a térségben a többi tagország közül a Magyar Honvédség rendelkezik csak ilyen folyami erőkkel.

Az elmúlt csaknem hét évtized során a tűzszerészek és aknakutatók mintegy 100 ezer hektár területet mentesítettek, hatástalanítottak. Megsemmisítettek mintegy húszmillió aknát, bombát és tüzérségi lőszert, valamint 30 ezer tonna egyéb lőszert és robbanóanyagot.

A veszélyes feladat végrehajtása közben több mint háromszáz tűzoltó, határőr és honvéd tűzszerész halt hősi halált.

CSAPATÜNNEP

Július 1.

Fegyvernemi napok: 

hadihajózás napja: július 25.
tűzszerészek napja: szeptember 28.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

Végrehajtó alegységek:

 • 1. tűzszerész század
 • Speciális tűzszerész század
 • Hadihajós alosztály
 • Robbanóanyag-kereső kutyás műveleti század

 Logisztikai alegységek:

 • Logisztikai század
 • Raktárak

 Egészségügyi központ

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Parancsnok: Szilágyi Zsolt Lajos ezredes
Parancsnokhelyettes (tűzszerész) : -
Parancsnokhelyettes (hadihajós): Bagi Szilárd alezredes
Törzsfőnök: Lengyel László alezredes
Vezénylőzászlós: Sebestyén Tibor törzszászlós

 

Talált robbanótestek bejelentése

A 142/1999. (IX. 08.) kormányrendelet értelmében: 2. § (1) Aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek vagy ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének, aki a bejelentésről köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet.

 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az ezred katonái a külföldi missziós műveletek során évek óta végzik az improvizált és más robbanószerkezetek felderítését, hatástalanítását és megsemmisítését.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Cím: 1153 Budapest, Szentmihályi út 107.
Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25
Telefon: 06-1-410-9970,
Tűzszerész ügyelet telefon: 06-1-410-9790
HM-tel:: 2-46-220
Fax: 06-1-410-9780,
HM-fax: 2-46-213, 2-46-222
E-mail: szerv.mh.1hthe@hm.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Dr. Markovics Zita főhadnagy, megbízott kommunikációs főnök
Gajdos Milán 
hadnagy, kommunikációs tiszt

Telefon:
 +36-30-777-5266
HM telefon: 46-307, 46-229
E-mail: tuzszeresz.sajto@mil.hu (a sajtó képviselői számára)

×