Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

2020. július 31. 10:51
1596185534

RENDELTETÉS

  • A Magyarország szuverenitása, területi és légtérintegritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, az ezredre háruló katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer kialakításának végrehajtása.
  • Az ezred hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése, a béke és a békétől eltérő időszakban a feladatok végrehajtása.
  • A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatokban való részvétel.
  •  A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek, híradó- és informatikai feladatok tervezésében és végrehajtásában való részvétel.

FŐ FELADAT

  • A nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítése;
  • A személyi állomány, az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése, összekovácsolása;
  • A technikai eszközök, anyagok, gépjárművek megóvása, karbantartása, hadrafoghatóságának biztosítása;
  • Az MH ÖHP és a katonai szervezet magasabb készenlétbe helyezhetőségének biztosítása;
  • Az MH ÖHP híradó, informatikai és információvédelmi támogatása;
  • A csapattagozatnál magasabb szintű speciális technikai eszközjavítási és kiszolgálási műveletek, helyszíni technikai kiszolgálások, hibaelhárítások, javítások.

TÖRTÉNET

1945. március 15-én Debrecenben alakult meg a 6. hadosztály, és ennek kötelékében jött létre a híradószázad Pallag-pusztán, bár az alakulat közvetlen jogelődjének hivatalos születésnapja 1949. március 15.

1961. augusztus 1-jén jött létre a MH 5. Alba Regia vezetésbiztosító zászlóalj jogelődje az 5. Hadsereg Komendáns Szolgálat megnevezéssel Budapest helyőrségben, a Petőfi Sándor laktanyában. 1963 decemberében az alakulat Székesfehérvárra települt át az Alba Regia laktanyába. 1967-ben az 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Zászlóalj megnevezést kapta, 1969-től 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Ezred néven működött tovább.

1989-ben az alakulat megnevezése ismét megváltozott Alba Regia Önálló Rendészeti és Komendáns Ezredre. 2000. november 1-jétől MH 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóalj megnevezéssel működött felszámolásáig.

2004. május 28-ai hatállyal a honvédelmi miniszter megalapította az MH 43. Vezetéstámogató Zászlóaljat. Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján 1949. március 15.

2007. január 1-jétől az alakulat neve: MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred.

CSAPATÜNNEP

Az ezred csapatünnepének dátuma május 28-hoz kötődik, „amikor is a feladatai végrehajtásában évtizedeken át, szorosan együttműködő két katonai szervezetből, az MH 43. Nagysándor József Híradózászlóaljból, illetve MH. 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóaljból 2004. május 28-i hatállyal a honvédelmi miniszter egy katonai szervezetet alapított MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj megnevezéssel”.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

Végrehajtó alegységek

Dunántúli Híradó és Informatikai Központ
Alföldi Híradó és Informatikai Központ
Összhaderőnemi Informatikai Főközpont
Komendáns és Őrszázad
Híradózászlóalj

Logisztikai alegységek

Logisztikai Zászlóalj
Egészségügyi Központ

Helyőrség-támogató alegységek

Helyőrség-támogató Parancsnokság

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Vokla János ezredes, ezredparancsnok
Koronczai Tibor alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Balogh Rezső alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Czigler Zalán alezredes, törzsfőnök
Csizmadia Lajos főtörzszászlós, ezred vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az alakulat katonái részt vettek a délszláv válság megoldását szolgáló missziókban, valamint Irakban, Afganisztánban és a világ számos más pontján is. Elismerésre méltó tevékenységet végeztek Cipruson és Bosznia-Hercegovinában. Az ezred hivatásos és szerződéses katonái jelenleg Cipruson, Afganisztánban, Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában teljesítenek szolgálatot.

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
Telefon: (+36)-22 542-811; 06-22-542-811
HM-tel: 02/34-4111
Telefax: (+36)-22 542-835; 06-22-542-835
HM-fax: 02/34-5212; 02/34-53-11 (HM-parancsnok közvetlen)

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Gyimóthy Levente ha.

Telefon: +36-30/777-5233
HM-tel: 02/34-5547
E-mail: gyimothy.levente@mil.hu ,
mh.43hvte.kommunikacio@mil.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Rédei Gerda honvédelmi alkalmazott

E-maildr.redei.gerda@mil.hu
Telefon: 06-22/542-811/5272