Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Altiszti Akadémia

2020. július 31. 11:46
Honlap megtekintése
MH Altiszti Akadémia

RENDELTETÉS

Mint a Magyar Honvédség egyetlen képzésre és kiképzésre, át- és továbbképzésre szakosodott dandár jogállású katonai szervezete, alapfeladatként végzi a honvédaltiszt-jelöltek iskolarendszerű képzését, a szerződéses katonák egységes katonai alapkiképzését, valamint a katonai át- és továbbképzéseket.

FŐ FELADAT

  • A honvédaltiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése;
  • A szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai alapkiképzése;
  • Speciális rövidített alapkiképzések a katonai végzettséggel nem rendelkező tisztek, altisztek, pilótajelöltek számára;
  • NATO-akkreditált kiképzés a nem hagyományos módon készített robbanóeszközök elleni védelem feladataira;
  • Terepvezetési kiképzés a Magyar Honvédség gépkocsivezetői számára;
  • Katonai testnevelési és közelharc-módszertani felkészítés;
  • Az önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése;
  • A tűzoltóújoncok kéthetes alaki és testnevelési kiképzése;
  • Katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés.

TÖRTÉNET

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szó1ó 103/2011. (IX. 23.) HM-utasítás, valamint az 56/2011 HM KÁT- HVKF együttes intézkedés által meghatározottak alapján 2011. november 15-i hatállyal jött létre az MH Altiszti Akadémia (MH AA). Az MH AA a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló állománytáblával rendelkező, dandár jogállású szervezet. A már említett 103/2011. (IX.23.) HM-utasítás rendelkezett a korábbi MH Központi Kiképző Bázis nevének megváltoztatásáról, továbbá arról, hogy az MH AA szervezetébe integrálódik az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI).

Az integráció két lépcsőben valósult meg: először 2011. november 15-én az intézmény oktatási tevékenységet nem végző szervezeti elemei (az adminisztratív, kiszolgáló és biztosító elemek) olvadtak be az MH AA szervezetébe, melynek következtében az MH KPTSZI feladatrendszere racionalizálódott, rendszeresített létszáma csökkent. 2012. július 31-én az oktatási tevékenységet végző szervezeti elemek (gyakorlatilag az oktatókat és szakoktatókat magukba foglaló szakcsoportok) is integrálódtak. Ezzel 2012. augusztus 1-je óta az MH Altiszti Akadémia integrált struktúrában, több mint ötszáz fős állandó állománnyal látja el feladatát, a Magyar Honvédség állományának katonai alap-, át- és továbbképzését.

CSAPATÜNNEP

 

November 15. (a 2011. évi megalakulás napja)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az átalakítás befejezésével az MH Altiszti Akadémia két meghatározó szervezeti eleme a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály és a Mecséri János Kiképző Osztály lett.

A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály feladatrendszere megegyezik a korábbi KPTSZI feladatrendszerével, azaz felelős az altisztek iskolai és tanfolyamrendszerű képzéséért, az altiszti és zászlósi állomány előmeneteli és szakmai át- és továbbképzéseiért, továbbá nyelvi felkészítésükért. Az Altiszti Oktatási Osztály kihelyezett részleget üzemeltet Szolnokon, ahol a légierő szakemberszükségletét kielégítő iskolai altisztképzés folyik.

A Mecséri János Kiképző Osztály feladatrendszere rendkívül széles körű. Szervezi, vezeti, irányítja, végrehajtja és ellenőrzi az MH altiszti állomány rajparancsnoki vezetői tanfolyamait, az MH állományába felvételt nyert szerződéses legénységi állományú katonák, honvédaltiszt- és tisztjelöltek alapkiképzését, valamint az MH állományában szolgáló, katonai végzettséggel nem rendelkező tiszthelyettesek és tisztek alapkiképzését. Nemzetközi tanfolyamokat, katonai testnevelési és katonai közelharc-módszertani foglalkozásokat, valamint terepvezetési gyakorlatokat vezet, szervez és irányít. Aktívan részt vesz emellett az önkéntes műveleti tartalékosok kiképzésében is.

A képzés és a kiképzés hatékony és gazdaságos kiszolgálásáról az integrált akadémiai szervezeti elemek gondoskodnak, így a logisztikai zászlóalj (szervezetében a kiképzési, művelődési és sportobjektumok kezelését megvalósító állománnyal), az egészségügyi központ és a katonazenekar.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Frankó Imre ezredes, megbízott parancsnok
Kürti Viktor alezredes, törzsfőnök
Szilágyi László Péter alezredes, parancsnokhelyettes
Kaló Miklós alezredes, parancsnokhelyettes
Bukovinszki Zsolt főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az MH Altiszti Akadémia – az MH misszióiban egyéni beosztásokba rendszeresen vezényelt állományán felül – rendelkezik egy speciális nemzetközi kiképzési képességgel is. A nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök (C-IED) elleni tevékenység képességének kialakítása 2008-ban kezdődött meg hazánkban. 2012 áprilisában − a mintegy 3 éven át végrehajtott sikeres tanfolyamokat követően − az MH Altiszti Akadémia megszerezte a C-IED Train the Trainer (Képezd a kiképzőt,T3) tanfolyam NATO-akkreditációját és vele együtt a „NATO Selected” tanfolyami minősítést. Az alakulat vezetése a tanfolyam szervezési és végrehajtási jogát ünnepélyes keretek között 2012. március 22-én vehette át.

Az MH AA jogosulttá vált önállóan a T3 nemzetközi tanfolyamok szervezésére a nem hagyományos módon előállított robbanóeszközök elleni védelem témakörében, mely tanfolyamokon alapvetően a NATO-szövetséges és -partnerországok haderőinek C-IED specialistáit képezik ki.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Telefon: 26/501-180

HM-tel.: 02-52-10-59
E-mailinfo@mhaa.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Kapás Viktor István hadnagy

Mobil: +36308150581
E-mail: mhaa.kommunikacio@mil.hu
HM: 02-52-1018