Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Bakony Harckiképző Központ

2020. július 31. 11:47
MH Bakony Harckiképző Központ

RENDELTETÉS

A katonai szervezet alaprendeltetése a Bakony lábánál, Tapolca szomszédságában lévő Újdörögd térségben valamint Táborfalva és Tatárszentgyörgy mellett elterülő, kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, megóvása és a rendeltetésszerű működés biztosítása. A lő- és gyakorló téren a Magyar Honvédség és a NATO-országok alakulatai hajtják végre parancsnoki és törzsvezetési, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlataikat. A gyakorlatok biztonságos végrehajtása mellett nagy gondot fordítunk a természeti értékek megóvására is. A központi gyakorló- és lőtér a terület Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű katonai gyakorlótere.

Az érkező csapatok fogadását és kulturált elhelyezését a központi táborhely biztosítja. A MARCUS, MARS rendszer programjai alkalmasak a hadműveleti körülmények valós szimulálására. A katonai szervezet rendelkezik harc- és tűzvezetés gyakoroltatását elősegítő KRONOS, ZEUS szimulációs rendszerekkel. 2006-ban került a harckiképző központhoz a MILES rendszer, amely képes a különböző kisalegységek erő-erő elleni legrealisztikusabb felkészítésére az Ellenerő század alkalmazásával. 2000 októberétől az alakulathoz tartozik a táborfalvai kiképzőbázis, 2004-től pedig az újdörögdi kiképzőbázis is. A bázison zászlóaljkötelékig bezárólag végrehajtható a csapatok felkészítése, melyhez helységharc-gyakorló pálya és harci ösvény áll rendelkezésre.

FŐ FELADAT

 • A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők csapataival különböző méretű és szintű haderőnemi, összfegyvernemi szakharcászati, parancsnoki és törzsvezetési, békefenntartó gyakorlatok éleslövészettel vagy anélkül történő végrehajtása feltételeinek biztosítása.
 • Egyéni, csoportos és kötelék gyalogsági, harckocsi-, tüzérségi, repülő- és helikopter- gyakorló és éleslövészetek végrehajtása, haditechnikai eszközök kipróbálása, tesztelése.
 • Zászlóalj-, ezred-, dandár-, valamint hadtestszintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok előkészítése, levezetése, értékelése konstruktív szimulációval támogatva (CAX) vagy anélkül.
 • Szakasz-, század- és zászlóaljszintű, kétoldalú éles és szimulációs gyakorlatok előkészítése, levezetése, ellenőrzése és értékelése.
 • Raj-, szakasz-, század- és zászlóaljszintű, MILES lézeres szimulációs rendszerrel támogatott gyakorlatok előkészítése, levezetése és értékelése.
 • Gyakorlatok kiszolgálása, ellenőrzése, valamint a lőtérbiztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartása.
 • A katonai szervezet működési területén a kezelésben lévő (Várpalota „0” pont, Újdörögd, Táborfalva) kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, megóvása, rendeltetésszerű működésének biztosítása.
 • Az MH ÖHP kiképzési intézkedésének megfelelően különböző szintű parancsnokok (raj-, szakasz-, század-) ismeretkiegészítő tanfolyamainak előkészítése, levezetése, értékelése.
 • A katonai szervezet állománya hajtja végre a különböző missziókba kijelölt katonák általános katonai képességének mérését és tanfolyamokat szervez a bemeneteli követelmények teljesítése érdekében.

TÖRTÉNET

Az MH BHK közvetlen elődje, a Központi Gyakorló és Lőtérparancsnokság 1992. október 1-jén alakult meg azzal a feladattal, hogy biztosítsa a lőtérre érkező csapatok kiképzési feladatainak, gyakorlatainak, lövészeteinek kiszolgálását, az arra való felkészülést és a végrehajtás értékelését. Az alakulat jogutódja az 1949. március 16-án megalakított Tüzér Kiképző Központnak, de történeti jogelődjének tekinti az 1905-ben Hajmáskéren létrehozott Közös Hadseregbeli Tüzérségi Lövőiskolát, valamint a 1913-ban Várpalotán megalakult Magyar Királyi Honvéd Csapat Gyakorlótér Parancsnokságát.

Az alakulatnak helyet adó laktanya 1952-ben vette fel Kossuth Lajos nevét. 1968-ban felépült a gyalogsági lőtér, korszerű villamos szerkezetekkel és célmozgató berendezésekkel. 1969–72 között Kincsestábor, egy viszonylag korszerű objektum építése valósult meg. 1974-ben tovább folytatódott a Kossuth-laktanya felújítása, korszerűsítése.

1975-ben megalakult az MN 7300 Tüzér Kiképző Központ, majd 1991. október 31-én a kiképző központot felszámolták. Egy év szünet után 1992. október 1-jétől alakult meg a Központi Gyakorló- és Lőtérparancsnokság. 2004. május 1-jétől az alakulat új megnevezése Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ.

Táborfalva Kiképzőbázis története:

A Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke valamint az MN tüzér parancsnoka 1968-ban úgy intézkedett, hogy a Lőtérbázis a szabadszállási 145. harckocsi ezred alárendeltjeként alakuljon meg Táborfalván.

Ez az alakulat önállóan sosem működött, mindig tartozott valamelyik nagy, tüzérségi gyakorló területre igényt tartó alakulathoz, mint például a Mezőtúri Gépesített Lövészdandár, a 10. Dózsa György Tüzérdandár, a Ceglédi Tüzérdandár valamint a Központi Gyakorló és Lőtér Parancsnokság.

Ma a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ bázisaként tevékenykedik. Fő feladata volt a gépesített tüzérdandárok, hadosztályok gyakorlatainak és éleslövészeteinek a terület biztosítása és a csapatok kiszolgálása. Ezekben az években működött egy technikai raktárbázis, ami a lőtéren használatos célok, célanyagok raktározására és az anyagok felújítására, tárolására lett létrehozva.

1996 márciusától több ütemben az USA hadseregének IFOR erői (nemzetközi békefenntartó) tartózkodtak itt. Mai feladatai közé tartozik a missziókba való felkészítés az oktatási helyek, harcászati foglalkozások és a lőgyakorlatok végrehajtásához biztosítani a lőteret, valamint a kiszolgáló létesítményeket. Itt készítették fel többek között a SFOR, KFOR, afganisztáni, iraki valamint a ciprusi ENSZ megfigyelőket is.

CSAPATÜNNEP

Minden évben szeptember 19-én rendezik meg az MH Bakony Harckiképző Központ napját, amely a katonai szervezet csapatünnepe. 1802-ben ezen a napon született a laktanya névadója, Kossuth Lajos.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1. Parancsnokság

2. Törzs

3. Logisztikai főnökség

4. Alegységek, bázisok:

 • 1. Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ
 • 2. Ellenerő század
 • 3. Logisztikai század
 • 4. Egészségügyi központ
 • 5. Kiképzőbázis, Bakonykúti
 • 6. Kiképzőbázis, Hajmáskér
 • 7. Kiképzőbázis, Táborfalva
 • 8. Kiképzőbázis, Újdörögd

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Oszlánszki Béla ezredes, központparancsnok
 • Pálmai Árpád alezredes, központparancsnok-helyettes
 • Csólig Attila alezredes, törzsfőnök
 • Gervai János főtörzszászlós, vezénylő zászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A lő- és gyakorlótereken a NATO-, és PfP-országok alakulatai hajtják végre parancsnoki és törzsvezetési és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlataikat. Az alakulat katonái 2004 és 2014 között az alábbi békefenntartó feladatokban vettek részt: KFOR, UNFICYP, ENSZ (Nyugat-Szahara), EUFOR, PRT, OMLT, KFOR, MTCS, MFO (Sínai-félsziget).

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Bakony Harckiképző Központ

Levelezési cím: 8100 Várpalota, Árpád utca 1.
Telefon: 06-88-549-500
HM: 02-34-3111
Fax: 06-88-549-583
HM-fax: 02-34-3183
Honlap: szervezet/Mhbhk
E-mail: mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Gervai János főtörzszászlós, vezénylőzászlós

Mobil: 06-30/ 815-0431