Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Béketámogató Kiképző Központ

2020. július 31. 11:48
Honlap megtekintése
MH Béketámogató Kiképző Központ

RENDELTETÉS

Az MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) 2000. október 1-jén alakult meg az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred részeként, azzal a céllal, hogy az UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők) és az MFO (Többnemzeti Erők és Megfigyelők, Sínai-félsziget) missziók személyi állományát felkészítse és kiképezze. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével új elemként jelent meg a balkáni hadszíntér különböző misszióiba, az ISAF (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők – Resolute Support Mission) Afganisztánba tervezett törzstisztek és altisztek felkészítése, valamint az IMOC (Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyam), illetve más nemzetközi programok, NATO- és ENSZ-szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése. Az MH Béketámogató Kiképző Központ 2004. május 27-től mint a Magyar Honvédség önálló szervezeti eleme folytatja tevékenységét.

FŐ FELADAT

 • Szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek, illetve a nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekbe és humanitárius segélyakciókba bevont (tervezett) állomány hazai és nemzetközi kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása.
 • Nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és altisztek, valamint katonai megfigyelők hazai és nemzetközi kiképzése és felkészítése.
 • Béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása, szakmai konferenciák megszervezése, levezetése.

TÖRTÉNET

A 2000. október 1-jei megalakulás után 2004. május 1-jén a Béketámogató Kiképző Központ különvált az 1. Könnyű Vegyes Ezredtől, és az MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ (ÖHK) részeként folytatta működését. Az intézmény megőrizte eredeti feladatainak többségét, de új feladatokat is el kellett látnia. A 2005-ös újabb átszervezés keretében a BTKK megtartva eredeti szervezeti felépítését és feladatait a Szárazföldi Parancsnokság fennhatósága alá került. 2006. szeptember 28-án a köztársasági elnök csapatzászlót adományozott a kiképző központ részére.

A BTKK feladatrendszere – a Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztés rövid és középtávú célkitűzéseinek figyelembevételével – 2007-ben kibővült; új elemként jelentkezett a nemzeti különleges műveleti alaptanfolyam szervezése és végrehajtása.

Az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztálya 2007. április 10-én oklevéllel igazolta, hogy az MH BTKK által végrehajtott nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyamok (IMOC − International Military Observer Course) megfelelnek az ENSZ békefenntartói felkészítési követelményeinek.

CSAPATÜNNEP

Május 27.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

I. Vezető szervek

1. Parancsnokság

 • Központparancsnok
 • Központparancsnok-helyettesek
 • Vezénylő zászlós
 • Belső ellenőr tiszt
 • Munkavédelmi tiszt
 • Tervező zászlós
 • Protokoll zászlós
 • Kommunikációs zászlós

2. Törzs

 • Törzsfőnök
 • Műveleti részleg
 • Kiképzést tervező és elemző részleg

3. Logisztikai részleg

4. Személyügyi részleg

5. Jogi és igazgatási részleg

6. Ügyviteli részleg

II. Végrehajtó szervek

 • Nemzetközi Kiképzési Részleg és Nemzeti Kiképzési Részleg

III. Biztosító alegységek

 • Bázisüzemeltető részleg

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Kiss Róbert ezredes, központparancsnok
 • Varga Tamás alezredes, központparancsnok-helyettes
 • Tóth Kálmán őrnagy, megbízott törzsfőnök

 • Bornemisza Géza törzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EBESZ, EU, MFO), illetve a nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekbe és humanitárius segélyakciókba bevont állomány – hazai és nemzetközi – kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása. Nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és altisztek, valamint katonai megfigyelők hazai és nemzetközi kiképzése és felkészítése. Együttműködés a NATO, ENSZ, EBESZ, EU kiképzésért felelős szerveivel, osztályaival és más béketámogató műveleti kiképző központokkal.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Béketámogató Kiképző Központ

5000, Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Telefon: +36-56-505-115 (HM-tel.: 02-43-85-22)
Fax: +36-56-505-114 (HM-fax: 02-43-85-88)
E-mail: hdf.pstc@mil.hu