Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Geoinformációs Szolgálat

2020. július 31. 11:55
MH Geoinformációs Szolgálat

RENDELTETÉS

 • A Magyar Honvédség hagyományos és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai támogatása, valamint a Magyar Honvédség szintű szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok kiadásával kapcsolatos, HM-utasításban meghatározott feladatok ellátása.
 • A honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, légi felvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában országos illetékességgel első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
 • Más szervezet által a Magyar Honvédség térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete.
 • A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása, tervezése, szervezése és szakfelügyelete, szakmai követelményeinek kidolgozása, a földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő minőségbiztosítási feladatok meghatározása, termékellenőrzés.
 • Földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.

FŐ FELADAT

 • Érvényesíti a Magyar Honvédség térképigényét az állami topográfiai térképek felújításának, utánnyomásának tervezésében, a feladat végrehajtásában;
 • Tervezi és szervezi a Magyar Honvédség geoinformációs támogatását;
 • Szakmailag koordinálja a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek térképellátását;
 • Irányítja a Magyar Honvédség szakállományának szakmai tevékenységét, beleértve a szakmai követelmények kidolgozását, kiadását is;
 • Tervezi és szervezi a Magyar Honvédség szervezetei, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai információkkal, anyagokkal, eszközökkel és termékekkel történő ellátását;
 • Biztosítja a Honvédelmi Minisztériumi szervek és szervezetek, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek, a Honvéd Vezérkar főnök alárendeltségébe tartozó szervezetek térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai információkkal, anyagokkal és termékekkel történő ellátását.

TÖRTÉNET

A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsítésének részeként az MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat és az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda megszüntetésével, azok jogutódjaként 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Geoinformációs Szolgálat.

CSAPATÜNNEP

Február 4. A Katonai Térképészet Napja. 1919-ben ezen a napon hadügyminiszteri rendelet alakította meg az Önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoportot.

Augusztus 14. A Katonai Meteorológiai Napja. a magyar repülésmeteorológia gyakorlati létrehozója, Dr. Hille Alfréd meteorológus ezredes, egyetemi tanár, a földrajztudományok kandidátusa születésének évfordulója.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Szalay László ezredes, szolgálatfőnök

Kovács László alezredes, szolgálatfőnök-helyettes

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

 • A honvédelmi tárca képviselete a NATO térképészeti és meteorológiai szervezeteiben, illetőleg az ENSZ Meteorológiai Világszervezetében;
 • Szakmai szabályzatok és szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, részvétel a nemzetközi szakmai szabványok honosításának előkészítésében, a térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai témájú NATO STANAG-ek kezelése, gondozása és átültetése a magyar előírásoknak megfelelően.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ)

Cím: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Postacím: 1277 Budapest, Pf. 12.
E-mail: mh.geosz@hm.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Hernádi Balázs alezredes
E-mail: Hernadi.Balazs@mhtehi.gov.hu

Kovács Mónika Eszter hadnagy
E-mail: Kovacs2.Monika@mil.hu

×