Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

2020. július 31. 11:44
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

RENDELTETÉS

A honvédségi szintű kiképzéssel, doktrínafejlesztéssel, szabványosítással, terminológiaharmonizációval, szabályzatfejlesztéssel, tapasztalatfeldolgozással és tudományos élettel kapcsolatos tevékenységek a katonai és védelmi igazgatással, a területi szintű társadalmi kapcsolatokkal, a honvédelmi felkészítéssel és sportintegrációval kapcsolatos tevékenységek, valamint a katonai emlékhelyekkel és hadisírgondozással kapcsolatos katonai feladatok ellátása.

Az MH HFKP parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ, az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred.

TÖRTÉNET

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 2016. július 1-jével kezdte meg a szervezési feladatok végrehajtását a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen szolgálati alárendeltségében, számos szakterület integrációja után.

A Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ bázisán alakult meg, újat hozott a kibővült feladatrendszer és a hozzá tartozó középszintű parancsnokság jogállása és országos illetékessége. A szervezet megnevezésében megjelenő szakterületek mutatják azt a komplexitást, amely szerteágazó és kölcsönösen támogató és kiegészítő szerves egészet alkot.

December 1-jén az MH HFKP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe került az MH Béketámogató Kiképző Központ, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint 2017. február 1-jén a parancsnokság felügyelete alá kerültek az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj kiképzési feladatai is.

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság megalakulását és az alárendelt alakulatok átvételét december 6-án ünnepélyes megalakuló állománygyűlésen jelentették be.

CSAPATÜNNEP

Az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság napja: július 22.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH HFKP legfontosabb szervezeti elemei, a parancsnokság és a csapatvezetési blokk vagy törzs. A parancsnok a két parancsnokhelyettesen és a törzsfőnökön keresztül valósítja meg a parancsnokság és az alárendelt katonai szervezetek vezetését, irányítását. A szervezet parancsnokhelyettesei az alakulat rendeltetéséből adódó szerteágazó feladatokat szakterületek szerint két fő részre megosztva képviselik. Ezek a katonai igazgatás és társadalmi kapcsolatok, valamint a felkészítési és kiképzési területek. A törzs feladatainak koordinálását a parancsnok a törzsfőnökön és a törzsfőnök helyettesén, a Törzsosztály vezetőjén keresztül valósítja meg. A parancsnokság szervezeti felépítését a feladatok jellégéből adódóan blokkosítva alakították ki. 

Parancsnokság:

 • parancsnok
 • parancsnokhelyettes
 • parancsnokhelyettes
 • vezénylőzászlós

Törzs:

 • törzsfőnök

Csapatvezetési blokk:

 • Parancsnoki Iroda (PKIR)
 • Törzsosztály (TÖO)
  • Hadműveleti Tervező Részleg (HTR)
  • KFR és Hadműveleti Biztosító Részleg
  • Híradó Informatikai Részleg
  • Hadműveleti Központ ügyeleti szolgálat
 • Ügyviteli Részleg
 • Személyügyi Osztály (SZO)
 • Belső Ellenőrzési Részleg
 • Jogi Igazgatási és Biztonságtechnikai Részleg
 • Logisztikai Osztály (LO)
  • Tervezési és Gazdálkodási Részleg
  • Üzembentartási és Ellátási Részleg

  Transzformációs és Kiképzési blokk:

 • Kiképzési és Kiképzést Ellenőrző Osztály (KIKEO)
 • Honvéd Tudományos Kutatóhely (HTKH)
  • Tudományos Szakkönyvtár
 •  Doktrinális és Szabályzatfejlesztési Osztály (DSZO)
 • Tapasztalat-feldolgozó Osztály (TFO)

Igazgatási és Társadalmi Kapcsolatok blokk:

 • Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály (TKHO)
 • Honvédelmi Felkészítő és Katonai Testnevelési Osztály (HFKTO)
 • Katonai Igazgatási Osztály (KIO)
 • Területvédelmi Osztály (TVO)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Baráth István dandártábornok, parancsnok
 • Szabó László dandártábornok parancsnokhelyettes (katonai igazgatás és társadalmi kapcsolatok)
 • Apáti Zoltán dandártábornok parancsnokhelyettes (felkészítési és kiképzési)
 • Imre István ezredes, törzsfőnök
 • Hazafi Károly főtörzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Honvédelmi felkészítés és katonai sport tekintetében:
Név, rendfokozat: Kis Gyula alezredes
Beosztás: Honvédelmi Felkészítő és Katonai Testnevelési Osztály, mb. osztályvezető
Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/23-240
Telefax száma: 06/1/ 224-8355
E-mail cím: mh.hfkp@hm.gov.hu

Személyügyi kérdések tekintetében:
Név, rendfokozat: dr. Hegedűs János ezredes
Beosztás: Személyügyi Osztály, osztályvezető
Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/23-166
Telefax száma: 06/1/ 224-8355
E-mail cím: mh.hfkp@hm.gov.hu