Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Katonai Közlekedési Központ

2020. július 31. 11:15
MH Katonai Közlekedési Központ

RENDELTETÉS

A Magyar Honvédség csapatai, szervezetei teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat-, anyag-, személy- és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. A szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése. A polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételének MH-szintű összehangolása és koordinálása.

 

FŐ FELADAT

 • Katonai szervezetek személyi állományának, technikai eszközeinek, anyagainak szállítása, az őrzött szállítmányok kísérésének végrehajtása.
 • A közutakon közlekedő katonai oszlopok, túlsúlyos vagy túlméretes járművek közlekedésének engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése. Képzés. Az alakulatok ellátása közlekedés-szaktechnikai eszközökkel. Anyagmozgató és rakodógépek beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása, felújítása. A közlekedési hálózat és a műtárgyak állapotának, adatainak nyilvántartása, valamint a lánctalpas hadiutak és honvédségi iparvágányok karbantartása. Az autópálya-használat biztosítása a honvédelmi szervezetek részére.
 • A Magyar Honvédség közlekedési vonatkozású érdekeinek képviselete a nemzetgazdasági beruházásoknál.

TÖRTÉNET

Az Osztrák−Magyar Monarchia hadseregében először 1914 júliusában állítottak fel katonai szállítószervezeteket, melyek élén a Központi Szállítás Vezetőség állt. 1940-től a szállítószervek a második világháború befejezéséig újra teljes vertikummal végezték tevékenységüket. 1957-ben megalakult a Központi Katonai Szállításvezetőség − ez a szervezet tekinthető az MH KKK legelső jogelődjének. 1983-ban a Közlekedési Szolgálat fontos szakanyagellátó és szakkiképző bázishoz jutott az MN Közlekedési Anyagraktár (MN KÖAR) felállítása révén. A rendszerváltást követően a 90-es években a szervezet az MH Anyagi-technikai Főcsoport Főnökség (MH ATFCSF), majd jogutódja, az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) alárendeltségében tevékenykedett. Az 1999. évi NATO-csatlakozás az MH KKK számára változatlan szervezeti felépítést, ugyanakkor a szövetségesi státusból adódó bővülő feladatrendszert hozott magával. Az MH 2006-2007. évi szervezeti átalakítása jelentős szervezeti és tevékenységi kört érintő változásokat hozott a központ életében, csökkent a vezető szervek létszáma és erősödött a végrehajtó állomány. Az átszervezés eredményeként az MH KKK 2007. február 22-től az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe került. Az MH Katonai Közlekedési Központ 2007. november 1-jén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének átalakítása eredményeként az MH Katonai Közlekedési Központ 2015. április 10-től az MH Logisztikai Központ szolgálati alárendeltségébe került.

CSAPATÜNNEP

Június 6. – Baross Gábor „vasminiszter” születésének dátuma.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

Parancsnokság
Törzs:

 • Hadműveleti főnökség
 • Logisztikai főnökség
 • Személyügyi főnökség 
 • Kiképzési főnökség
 • Ügyviteli részleg

Végrehajtó szervek

 • Költségvetési és Szakanyag-gazdálkodási Központ
 • Nemzeti Mozgásirányító Központ
 • Nemzetközi Szállítástervező Központ
 • Mozgatást Tervező Központ (ADAMS)
 • Szállításirányító Központ
 • Közlekedés-műszaki Központ
 • Területi Közlekedési Parancsnokság
 • 1-3. Területi Közlekedési Részleg
 • Szállító- és Szállítmánykísérő Részleg
 • Közlekedési Anyagtároló és Kiképző Részleg (Táborfalva)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Pete Szabolcs ezredes, központparancsnok
Fejes Károly alezredes, központparancsnok-helyettes
Kocsis Ákos őrnagy, központparancsnok-helyettes (közlekedési)
Raposa András alezredes, törzsfőnök
Kovács Róbert törzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az elöljáró intézkedése alapján tervezi, szervezi és végrehajtja a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásaiból adódó szállítási és egyéb közlekedési szakfeladatokat. Szaktisztjeivel részt vesz a különböző missziók szakbeosztásainak ellátásában.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Katonai Közlekedési Központ

Cím: Budapest, IX. Soroksári út 152.
Postacím: 1885 Budapest, Pf: 25.
Telefon: +36-1/434-6454; +36-1/434-6475
Fax: 434-6097
HM-tel.: 02-2/56-564
HM-fax: 02-2/56-541 és 02-2/56-563
E-mail: mhkkk@mil.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Gajda Fanni Anna honvédelmi alkalmazott

HM telefon: 02-2-56-335
Telefon: +36-30-773-75-93
Fax: +36-1-434-6097
E-mail: gajda.fanni@mil.hu