Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Légijármű Javítóüzem

2020. július 31. 11:35
léjü színes png_nagyfelb

RENDELTETÉS

A Magyar Honvédségnél rendszeresített hadi- és repülőtechnikai eszközök, valamint felszerelések jogosultságainak keretén belüli karbantartása, javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése.

FŐ FELADATAI

A Magyar Honvédség légierő csapatai számára végzett feladatai:

 • Mi-8 és Mi-17 típusú szállító helikopterek időszakos munkáinak végrehajtása, szervizjavítása; 
 • Repülőgépek, helikopterek és tartozékaik, földi kiszolgáló eszközeik javítása, szerkezeti átalakítása; 
 • Műszaki fejlesztési feladatok technologizálása, kivitelezése; 
 • Repülőtechnikáról leválasztott berendezések, blokkok javítása; 
 • Földi kiszolgálóeszközök, tartozékok felújítása, gyártása; 
 • Légi járművek sérüléses javítása; 
 • A rendszerből kivont repülőtechnikai eszközökkel kapcsolatos központilag elrendelt feladatok végrehajtása; 
 • Repülőesemények kivizsgálásában a műszaki háttér biztosítása.

A teljes Magyar Honvédség számára biztosított feladatok: 

 • A Magyar Honvédség mérésügyi kiszolgálása. A rendszeresített általános és speciális mérőeszközök és berendezések kalibrálása, javítása és a csapatok közötti forgalmazás bonyolítása; 
 • Nyomástároló edények (gázpalackok) biztonságtechnikai felülvizsgálata, karbantartása és töltése; 
 • A kézi tűzoltó készülékek Magyar Honvédségen belüli alapkarbantartásához, szakmai háttér biztosítása; 
 • Tűzivíz-források éves felülvizsgálatának végzése a Magyar Honvédség objektumaiban; 
 • Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végrehajtása és műszaki szakértői háttér biztosítása; 
 • Mentőmellények időszakos ellenőrzésének végzése, technologizálása.

TÖRTÉNET

Az alakulat legkorábbi jogelődje az 1950. november 15-én Szentkirályszabadján, repülőgépek javítása és karbantartása céljából megalakított Tábori Repülőgépjavító Műhely (TÁRM-4), ami a 25. Honi Vadászrepülő Hadosztály szervezetében működött.

A katonai szervezet – többszöri átszervezés, profilmódosítás és helyőrségváltás után – 1961-ben települt Kecskemétre és 1966. november 1-jétől Magyar Néphadsereg Központi Repülőgépjavító Üzem megnevezéssel végezte feladatait.

Az alakulat 2001. június 15. óta az MH Légijármű Javítóüzem megnevezést viseli. 2007. februárjában az MH Összhaderőnemi Parancsnokság hadrendjébe került, majd 2015. április 1-jétől az MH Logisztikai Központ alárendeltjeként látta el feladatait.

2020. augusztus 1-jétől a katonai szervezet az újonnan megalakult MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendeltjeként folytatja tovább tevékenységét.

CSAPATÜNNEP

November 15.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs
 • Működést Támogató Osztály
 • Személyügyi Főnökség
 • Jogi és Igazgatási Főnökség

Végrehajtó szervek:

 • Műszaki Fejlesztési és Technológiai Osztály
 • Műszaki Ellenőrző és Berepültető Osztály
 • Repülőgép-javító Osztály
 • Repülőipari Metrológiai Osztály
 • Vizsgáló Laboratórium Alosztály
 • Karbantartó Alosztály

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Bozóki János ezredes, parancsnok
Molnár József alezredes, főmérnök, parancsnokhelyettes
Sebők Zsolt alezredes, parancsnokhelyettes
Matyi József alezredes, törzsfőnök
Szabó János főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A katonai szervezet részt vesz a ’Nyitott Égbolt’ (Open Skies) nemzetközi szerződésben vállalt feladatok repülő-műszaki biztosításában, illetve az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről (CFE) szóló szerződés alapján végrehajtott ellenőrzésekben is. Mindemelett az alakulat állománya egyéni beosztásokban lát el missziós feladatokat.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Légijármű Javítóüzem

Cím: Kecskemét, Reptéri u. 4.
Postacím: H-6004 Kecskemét Pf.: 415.
Telefon: +36-76/510-800
Fax: +36-76/510-814

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Ménkű Judit honvédelmi alkalmazott
Telefon: 06-76/510-800/20-44 mellék
Fax: 06-76/510-814