Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Ludovika Zászlóalj

2020. július 31. 11:52
MH Ludovika Zászlóalj

RENDELTETÉS

Az MH Ludovika Zászlóalj létrehozásával, a történelmi hagyományok felelevenítésével egyben új fejezet is kezdődött a magyar katonai felsőoktatásban és a tisztképzésben. A zászlóalj 2011. február 1-jei megalakulása óta a honvéd tisztjelölt állomány részére − gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészítésük érdekében − az éves tanterven kívül kiegészítő, általános katonai képzést vezet le. Az alapkiképzés utáni időszakban nemcsak a tanulásra kell koncentrálniuk a tisztjelölteknek az egyetemen, hanem a katonai hivatásból fakadó kihívásokkal is szembesülniük kell, akár kiképzésről, ellenőrzésről, a tiszti etika vagy erkölcs kérdéseinek vizsgálatáról legyen szó. Az egyetemi oktatást kiegészítve a zászlóalj többek között általános lőkiképzést, általános harcászatot, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki foglalkozásokat vezet le a tiszti rendfokozat fiatal várományosai részére.

FŐ FELADAT

Az MH Ludovika Zászlóalj feladatait a Magyar Honvédség Parancsnokság szolgálati alárendeltségében hajtja végre. A feladatok közül kiemelhető:

  • A nemzetközi oktatási együttműködés;
  • A védelmi képességek fenntartása;
  • A haderő kiképzése, felkészítése;
  • Az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
  • Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
  • A kötelező felkészítő képzés.

TÖRTÉNET

Magyarország honvédelmi minisztere a 26/2010. (XII: 29.) HM-határozatában rendelkezett az MH Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó költségvetési szervezetként 2011. február 1-jei hatállyal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyes szervezeti egységeinek kiválásával jött létre az MH Ludovika Zászlóalj (rövidített megnevezése MH LZ).

CSAPATÜNNEP

Az MH Ludovika Zászlóalj speciális szerepéből adódóan az év során több alkalommal is ünnepel:

  • Február 1. Az MH Ludovika Zászlóalj megalakulásának dátuma;
  • Május közepén – száz nappal a tisztavatás előtt – szervezik meg a „Száznapos ünnepséget” mely során elismerésben részesülnek a végzős honvédtiszt-jelöltek legjobbjai. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon adják át a Bolyai-vándorkardot, a Bolyai-dísztőrt, a Ludovika-emlékkardot, a Kossuth-dísztőrt, a Repülős dísztőrt és a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljtörzsből, végrehajtó alegységekből illetve biztosító alegységekből épül fel. A végrehajtó alegységek magukba foglalják az öt hallgatói századot. A hallgatói századok közül négy – amelyek Budapesten folytatják tevékenységüket – évfolyam-századok, míg az ötödik, Szolnok helyőrségben szolgálatot teljesítő század azoknak a harmad- illetve negyedéves honvéd tisztjelölteknek ad otthont, akik a repülés iránt elkötelezettek.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Sári Szabolcs ezredes, zászlóaljparancsnok
Leib Péter alezredes, zászlóaljparancsnok-helyettes
Papp Lászó őrnagy, megbízott törzsfőnök
Sári László törzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A katonai szervezet állománya folyamatosan kiveszi a részét Magyarország nemzetközi szerepvállalási feladataiból. Ez a példamutatás elengedhetetlen a tisztképzés újkori szemléletében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral közös szervezésben történő speciális nemzetközi szerepvállalásból a honvédtiszt-jelöltek is kiveszik a részüket.

Az ERASMUS-program keretein belül lehetőségük nyílik arra, hogy egy szemeszteren keresztül cseh, francia, német, lengyel, szlovák illetve szlovén felsőoktatási intézményekben oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatot szerezzenek, szakmai tapasztalatra tegyenek szert.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Ludovika Zászlóalj

Székhelye:
 1101. Budapest X. Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1885 Budapest, Pf.  25.
Telefon: +36-1-236-52-19
E-mail: mh.lz@hm.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Bodoróczkiné Bazsika Brigitta őrnagy

HM-tel.: 02-2 20-575
Mobil: +36-30/777-52-53
E-mail: mhlz.kommunikacio@uni-nke.hu