Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság

2022. július 26. 8:56

RENDELTETÉS

Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (továbbiakban MH SZHTP) alaptevékenységként ellátja Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelmét, végrehajtja a nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatokat, valamint végzi a nemzetközi jog szabályaival összhangban álló humanitárius tevékenységet. Ezek mellett specifikus alaptevékenységként ellátja helyőrségben működő honvédségi szervezetek támogatása, beleértve a helyőrséghez tartozó katonai objektumok fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a helyőrségtámogatási feladatokkal összefüggő munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatokat, a zenekar fenntartási feladatokat, a pénzügyi és számviteli ellátást érintő szakfeladatokat, valamint a helyőrség komendánsi feladatokat.

FŐ FELADATOK

  • Végzi a felelősségi köréhez tartozó Görgey laktanya és külső, objektumok üzemeltetését és őrzésvédelmének tervezését.
  • Végzi a helyőrségi feladatok tervezését, végrehajtását, a helyőrségiszállók, HM vagyonkezelésű lakások és nem lakás célú helyiségek gazdálkodásávalkapcsolatos feladatokat.

TÖRTÉNET

Az MH SZHTP önálló állománytáblával rendelkező, ezred jogállású katonai szervezet, amely 2021. április 1-jei hatállyal jött létre. A Magyar Honvédség parancsnokának irányítása alá, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozik.

CSAPATÜNNEP

  • Szeptember 30.


SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

szhtp

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Kiss Zoltán alezredes, parancsnok
Pethő Milán alezredes, parancsnokhelyettes
Kürti Viktor alezredes, törzsfőnök
Jamrik Norbert főtörzsőrmester, mb. vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Postacím: 2000 Szentendre Pf.300
E-mail cím: mh.szhtp@mil.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Imets Dóra önkéntes műveleti tartalékos főhadnagy
E-mail cím: imets.dora@mil.hu
Tel.: 0252-1518 / +36-20-502-9137