Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

2020. július 31. 12:00
Honlap megtekintése
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

RENDELTETÉS

A Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, Sándor-palota protokolláris őrzése, a Szent Korona protokolláris és biztonsági őrzés-védelme, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve protokoll, rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátása.

FŐ FELADAT

 • A Honvédelmi Minisztérium, a katonai felső vezetés, a dandár utaltságában lévő honvédelmi szervezetek részére híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása.
 • Az állami, nemzeti, katonai ünnepek protokolláris kiszolgálása, a magyar katonai és zenei hagyományok ápolása. Magyarország államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona őrzése, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal (Sándor-palota) protokolláris őrzése.
 • A HM központi rendezvényei, a HM és az MH felsővezetői fogadásainak protokolláris kiszolgálása. A nemzetközi utazásszervezési feladatok végrehajtása.
 • A tárca személyi állománya rekreációjának tervezése, szervezése és biztosítása. A katonai hagyományokon és a nemzeti értékeken alapuló kulturális tevékenységek biztosítása.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása.
 • A HM objektumok üzemeltetése, valamint a HM és ellátására utalt katonai szervezetek logisztikai és egészségügyi ellátása.
 • Az alakulat alaprendeltetéséből adódóan feladatait öt nagyobb szakterületen látja el, több területen (tárca szintű frekvenciagazdálkodás és zavarkivizsgálás, a magyarországi NATO és honvédségi informatikai rendszerek elektronikus információvédelmével kapcsolatos rendszerbiztonsági és rejtjelző szakfeladatok, a Magyar Honvédség katonazenekarainak szakmai irányítása, protokoll, rekreációs és kulturális szakfeladatok) országos hatáskörű.

TÖRTÉNET

2006 végén a Magyar Honvédség hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások előkészítése keretében fogalmazódott meg az MH Támogató Dandár megalakításának szükségessége. A dandár lényegében MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság, az MH Támogató Ezred, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, az MH Központi Zenekar egyidejű megszüntetésével, azok szervezeti elemei többségének integrálásával jött létre.

Csapatzászlaját a katonai szervezet 2007. június 11-én vehette át, melyet a köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Budapest főpolgármestere által adományozott szalagok ékesítik.

2011. január 1-jétől a dandár megkezdte a Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség, majd 2012 év elejétől a Honvéd Palotaőrség felállítását, 2013-ban pedig a Protokoll Rekreációs és Kulturális Igazgatóság integrálását.

Az alakulat 2012. május 20-i hatállyal vette fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevet, tisztelegve a névadó, vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor vezérezredes előtt, aki korának kiemelkedő katonai személyisége volt, és tetteivel valamint életpályájával méltó példát mutat napjaink katonái számára, így nevét a szervezet büszkén viseli és törekszik, hogy méltó legyen rá feladatai teljesítése során.

CSAPATÜNNEP

Június 25. A dandár történelmi múltját Mária Terézia magyar királynővé koronázásának eseményéhez, egyben a királynő általa alapított 32. Gyalogezred jogelődjéhez, a Ghymesi Forgách Ignác grófról elnevezett Forgách ezred megalakításához köti.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

VEZETŐ SZERVEK:

Parancsnokság

Törzs: 

 • Hadműveleti Főnökség
 • Logisztikai Főnökség
 • Híradó és Informatikai Főnökség
 • Információvédelmi Főnökség
 • Kiképzési Főnökség
 • Ügyviteli Részleg
 • Kommunikációs Alosztály
 • Sajtó Osztály
 • Katonai Kommunikációs Osztály

 

Személyügyi Főnökség
Jogi és Igazgatási Főnökség
Biztonságtechnikai Alosztály
Egészségügyi Főnökség
Karmesteri Iroda
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
Beszerzési Részleg
Rendezvényszervező és Programkoordinációs Osztály

 

HM TÁMOGATÓ SZERVEZETI ELEMEK

32. Nemzeti Honvéd Díszegység
Kulturális és Rekreációs Igazgatóság
Központi Zenekar
Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság
HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság
HM Ügyviteli Osztály

 

MHP TÁMOGATÓ SZERVEZETI ELEMEK

MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont
Támogató Zászlóalj
Szállító Zászlóalj
Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály
Javítószázad
1. Orvosi Rendelő
Fogorvosi Rendelő
2. Orvosi Rendelő
3. Orvosi Rendelő
4. Orvosi Rendelő
5. Orvosi Rendelő

 

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Mudra József ezredes, dandárparancsnok
Vadászi Norbert ezredes, dandárparancsnok-helyettes
Szijártó Richárd László ezredes, dandárparancsnok-helyettes
Kiss Ferenc ezredes, törzsfőnök
Pristyák János ezredes, MH HIRFK parancsnok
Ádám Barnabás ezredes, Nemzeti Huszár Díszegység parancsnok
Zsolnai Tamás
ezredes, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnok
Csipszer Tibor
ezredes, Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, igazgató
Gyurcsó Ákos tanácsos, Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság, igazgató
Dr. Mohácsi Norbert ezredes, HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság, igazgató
Csizmadia Zsolt 
ezredes, MH főkarmester
Balázs Tibor
főtörzszászlós, vezénylő zászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A Fővárosi Helyőrség-parancsnokságok Együttműködése (Capital Commanders’ Cooperation, CCC), melynek konferenciáját évente rotációs rendszerben szervezik, ahol az előző éves programok értékelése és a következő évi tevékenységek előzetes tervezése mellett tapasztalatcserét folytatnak a partner országokra jellemző helyőrségi feladatokkal kapcsolatban. Az együttműködés részeként minden év szeptemberében a dandár megrendezi a Nemzetközi, Regionális és Járőrbajnokságot a püspökszilágyi Kiképző Bázis és Lőtéren. A verseny a dandár állományából, más fegyveres testületekből, valamint külföldi katonákból összeállított csapatok részvételével zajlik.

A „Combined Endeavor” gyakorlat egy, a USEUCOM (Amerikai Egyesült Államok Európai Főparancsnoksága) által szponzorált; nemzetközi körökben egyik legismertebb híradó és informatikai gyakorlat. Magyarország, már a kezdetektől (1995-től, a Combined Endeavor első megrendezésétől) résztvevője e nemzetközi gyakorlatnak. Alapvető célkitűzése meghatározni a résztvevő nemzetek rendszeresített technikai eszközeinek, berendezéseinek valamint komplex híradó és informatikai rendszereinek egymással való együttműködésének képességét, különös tekintettel azok esetleges többnemzetiségű missziókban történő alkalmazására.

NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise): Az egyik legkiemeltebb informatikai interoperabilitási rendszergyakorlaton a dandár híradó, informatikai és információvédelmi szakállománya is részt vesz, melynek gyökerei az 1994-es évig vezethetők vissza. A gyakorlat egyedülálló módon fogja össze a különböző katonai vezetéstámogató rendszerek közötti „párbeszéd” megteremtésének lehetőségét. A gyakorlat jelentőségét a résztvevők nagy száma mellett a vizsgálat alá vont alkalmazások mennyisége is jelzi.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

Cím:1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
Postacím:1885 Budapest, Pf. 25.
E-mail: mh.bhd@hm.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Kiss Ferenc ezredes
HM-tel.: 02-2/38-030
HM-fax: 02-2/38-033
Tel.: (+36)-1/398-4616
Fax: (+36)-1/398-4618
E-mail: kiss.ferenc@mil.hu

Kresz Fruzsina

HM-tel.: 02-2/38-343
HM-fax: 02-2/38-033
Tel.: (+36)-1/309-8378
E-mail: kresz.fruzsina@hm.gov.hu