honvedelem.hu
„Keleten már pirkadni kezd!”
Világháború a napilapok tükrében: 1918. február 6-tól 12-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Szombatra virradó éjszaka két órakor aláirták a központi hatalmak megbizottai az ukrajnai köztársaság meghatalmazottaival a külön béke szerződését. Breszt-Litovszkban e históriai akta aláirása után, valóban elmondhatták a résztvevők: Keleten már pirkadni kezd! S elmondhatjuk mi is, hogy amint ennek az első békeszerződésnek napja fölbukkant a keleten, annak sugara, hamar át fog világitani messzebb tájakra is. Az ukrajnai béke még egyelőre nem jelenti a békét egész Oroszországgal s az egész keleti front nyugalmát de nagy eredmény, hogy a kezdet megindult s az első békekötésnek kiszámithatatlan hatása lesz az összes hadviselő országok népeire. (…)”- írja címlapon a Pesti Hírlap.

Véget ért az orosz-román háború – jelentik Pétervárról. „A hadibiztossághoz érkezett hirek megerősitik, hogy a harcok csapataink és a románok között befejeződtek és a nyugalom ismét helyreállott. A Kisenev felé előrenyomult románokat a román határra visszavetették. A 9. lövészhadosztály, amelynek visszavonulását a románok Galac környékén feltartóztatni igyekeztek, amennyiben nehéz tüzérség és a Dunán Cupa Daine (?) mellett horgonyzó monitorok tüzelése alá vették, körülzárt két román egységet és azokat szétszórta. A hadibiztosságnak az a véleménye, hogy a maximalista csapatok győzelme a központi rada (szerk.: Nemzeti Tanács) fölött véget vet majd a román csapatok besszarábiai előrenyomulásának, mert az ukrajnai kormány támogatta a román csapatokat.”

1_1.jpg„Az örmények üldözik a kaukázusi muzulmán lakosságot” – címmel jelent meg egy cikk a Pesti Hírlapban. „A bresztlitovszki megállapodás ellenére a kaukázusi orosz front csapatai elhagyják állásaik előtt levő demarkációs vonalat és Oroszország belsejébe mennek. A bennszülött örmények felhasználva az orosz csapatok visszaözönlését, támogatva az e vidéken maradt fegyveres orosz csapategységektől, megkezdték a muzulmán lakosság üldözését. E tényeket haladéktalanul és nyomatékosan közöltük a kaukázusi hadsereg orosz parancsnokával, aki választáviratában kijelenti, hogy nyomban szigoru rendszabályok történtek az emlitett üldözések megakadályozására. Mindamellett a muzulmán lakosság üldözése tovább folyik és pedig azért, mert az orosz csapatok kiüritették azokat a területeket, ahol a kegyetlenkedések történtek. A török félhivatalos aztán egy sereg esetet emlit, amelyek bizonyitják, hogy az örmények mily kegyetlenül pusztitják a védtelen muzulmánokat” – írja az újság.

„Az entente legfőbb haditanácsának versailles-i határozatában kimondta az egységes front közös főparancsnokságának elvét. Franciaország régi törekvése volt, hogy a katonai vezetést magához ragadja ez ellen azonban Anglia mereven állást foglalt, Amerika viszont Franciaország álláspontjához csatlakozott. Semleges forrásból érkező jelentések most arról adnak számot, hogy az entente uj hadműveleteinek vezetésére Foch tábornokot szemelték ki. Bonar Law (szerk.: az Egyesült Királyság miniszterelnöke 1922 és 1923 között) viszont Asquith (szerk.: Herbert Henry Asquith, Amerika volt miniszterelnöke) egy kérdésére kijelentette az alsóházban, hogy a versaillesi haditanácson nem neveztek ki generalisszimuszt. A teljes egységet, ugy látszik, még sem sikerült megteremteni, aminek főleg Anglia régi és merev álláspontjának föntartása lehetett oka, Haiget nem rendelik korlátlanul alá francia vezetésnek. A kölcsönös féltékenykedés miatt a maga teljességében nem érvényesülhetett a „közös front, közös főparancsnok” elve. Az entente Foch tábornokban látja azt a hadvezért, aki a döntő hadműveletek idejére Hindenburg legméltóbb ellenfelének igérkezik. Kétségtelen, hogy az entente a tavaszi döntő hadműveletek idejére minden rendelkezésre álló eszközökkel fölkészülődik. (…)” – olvasható a napilapban.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)Galériák
Harcászati és robbantási foglalkozások Tatán - képgaléria
2019. február 22. 06:39
Jótékonysági dalest a Stefánián
2019. február 21. 09:31
Parancsnokváltás az MH Logisztikai Központban
2019. február 20. 15:34
Mentőbúvár-tanfolyam Szentesen
2019. február 21. 08:02
Pitbull 2019
2019. február 20. 14:21
Aktuális videók
2019. február 22. 06:39
Mentési feladatokat gyakoroltak
2019. február 21. 08:02
Felkészültek a vasúti szállításra
2019. február 16. 08:16
„Barátság a sporton keresztül”
2019. február 15. 19:19
Irány Bosznia-Hercegovina!
2019. február 15. 14:30
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat