honvedelem.hu
Feltárt múlt - a Magyar Honvéd magazin legfrissebb számából

A második világháború idején a keleti hadszíntéren fogságba esett, majd a hadifogolytáborba vezető úton meghalt – eddig eltűntként nyilvántartott – hét magyar katona maradványaira bukkantak Oroszországban. Azonosításukat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei végezték el.

borito.jpgA szovjet Vörös Hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség elesett katonáinak magyarországi és az Oroszországi Föderáció területén levő második világháborús temetési helyeivel kapcsolatos eljárásrendet 1995. március 6-án fektették le Moszkvában. Hazánk az 1995. évi moszkvai szerződést kormányrendelet útján ratifikálta 2016-ban. A 12 cikkből álló egyezmény a teljesség igényével határozta meg a második világháborús katonai temetkezési helyek feltárásával, nyilvántartásával, létesítésével és fenntartásával, valamint az elesett katonák földi maradványainak exhumálásával, illetve újratemetésével kapcsolatos irányelveket. Így az egyezmény 2. cikkének 2. része alapján az érintett második világháborús hősi temetkezési helyek meglétéről, helyéről a partnereknek értesíteniük kell egymást. Az 5. cikk 3. része pedig lehetővé teszi, hogy az emberi maradványok áthelyezése, illetve újratemetése céljából végbemenő exhumáláson jelen lehet azon ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják a munkálatok során.

Ma Oroszországban 369 – emlékművel is rendelkező – második világháborús magyar katonai temetési hely található. Kirov városában 2016-ig három, magyar katonák földi maradványait is rejtő sírhelyet azonosítottak. Egy helyi orosz civil hadszíntérkutató szervezet 2016-ban felfedezett egy, levéltári forrásokkal nem dokumentált második világháborús hadifogoly-temetési helyet a Kirov melletti Sihovo községnél (Szlobodszkoj járás). Az újabb Kirov megyei hősi temetési hely ügye felmerült a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság 2016. szeptember 20–21-i budapesti ülésén is. A megbeszélésen a „Vojennije Memoriali” Katonai Emlékmegőrző Nemzetközi Együttműködési Társaság a sihovói hitelesítő terepi kutatásra tett javaslatot.

(További részletek a Magyar Honvéd magazin április 13-án, pénteken megjelent számában!)magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat