honvedelem.hu
Húsz éve történt...
TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat

Hazánk 1999. március 12-i NATO-csatlakozása előtt egy évvel a magyar országgyűlés engedélye, valamint a szükséges honvédelmi miniszteri és vezérkarfőnöki intézkedések alapján - a NATO Partnerség a Békéért (Partnership for Peace, PfP) programja keretében - háromoldalú, olasz-szlovén-magyar logisztikai törzsvezetési gyakorlatot rendeztek Olaszországban.

01.jpgAz 1998. április 14-25. között megtartott, TRILOG ’98 elnevezésű gyakorlaton a Magyar Honvédséget - a Honvédelmi Minisztérium, a HM Honvéd Vezérkar, valamint a Szárazföldi Vezérkar állományából - az én vezetésemmel 52 katona képviselte. Akkoriban a HM Honvéd Vezérkar Logisztikai Főcsoportfőnökség, logisztikai tervezési és szervezési csoportfőnökeként szolgáltam.

A gyakorlat legfontosabb célja az volt, hogy elősegítsük a háromoldalú kezdeményezés, valamint a békefenntartó műveletek során felmerülő logisztikai problémák megoldását, illetve, hogy a tapasztalatok közreadásával hozzájáruljunk a létrehozandó közös dandár csoportosításának és szállításának megszervezéséhez, a menetszámvetések elkészítéséhez, az út közbeni, valamint a helyszíni logisztikai biztosítás megszervezéséhez.

Az összfegyvernemi dandártörzs és zászlóaljtörzsek bevonásával, terepen végrehajtott, kétfokozatú, logisztikai, törzsvezetési gyakorlatot három olaszországi helyszínen - Venzonében, Osoppóban és Preonében -, az 52 magyar mellett 220 olasz, illetve 35 szlovén katona részvételével rendezték meg. A kiképzési rendezvény különlegessége az volt, hogy az árpilis 18-ai VIP-napon a három ország honvédelmi miniszterei és vezérkarfőnökei - kormányaik megbízásából - háromoldalú egyetértési nyilatkozatot írtak alá a létrehozandó többnemzeti dandár megalakításáról. A fő látogatói napot követően pedig - a gyakorlatvezető Murizio Ciocolin vezérőrnagy meghívására - a Honvéd Vezérkar logisztikai főcsoportfőnöke, illetve a Honvéd Vezérkar hadműveleti főcsoportfőnöke (20 tagú küldöttség élén) is látogatást tett a gyakorlat helyszínén.

02.jpg

Húsz év távlatából is kijelenthető, hogy a TRILOG ’98 gyakorlat számos tapasztalattal szolgált a részt vevő katonák és a Magyar Honvédség számára. Ezek közül a legfontosabb, hogy megismertük a részt vevő országok hadseregeinek logisztikai biztosítási és ellátási rendjét, elveit, módszereit, valamint a végrehajtás eszközeit és azok alkalmazását. Emellett betekintést nyertünk a NATO-törzsmunka, valamint a NATO logisztikai eljárások tervezésébe, végrehajtásába és az együttműködés megvalósításába. Gyakoroltuk a NATO-hadseregek törzseiben használatos jeleket, jelzéseket és a leggyakrabban alkalmazott szakkifejezéseket angol nyelven. A gyakorlat során megterveztük egy gépesített lövészzászlóalj alkalmazása esetén történő átcsoportosítását, illetve békefenntartó tevékenységre történő felkészítését. Megteremtettük a létrehozandó többnemzeti dandár megalakítása és alkalmazása logisztikai biztosításának alapjait.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat 20. évfordulóján is nagy megtiszteltetésként értékelem, hogy a kiképzési rendezvény magyar társigazgatója lehettem és a részt vevő magyar katonákkal együtt hozzájárulhattam a közös dandár alapjainak lerakásához.

03.jpg

Fotó: a szerző archívumaAktuális videók
2019. március 17. 15:15
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat