honvedelem.hu
Előretolt repülésirányítók sikeres NATO-akkreditációja

Újabb jelentős állomásához érkezett a nemzeti előretolt repülésirányító képesség fejlesztése, amely immár harmadszor esett át a NATO és az amerikai vezetésű Összhaderőnemi Tűztámogató szervezet akkreditációs eljárásán, és újra kiemelkedően teljesített.

jtac_1.jpgAz előretolt repülésirányító képesség (NATO-terminológia szerint: Joint Terminal Attack Controller – JTAC)  összhaderőnemi képesség, amelynek fő feladata a szárazföldi erők közvetlen légi támogatásának irányítása. Ez jól megtervezett, időben és térben folyamatosan koordinált együttműködést igényel a támogató légi kötelék, a támogatott szárazföldi erők és az előretolt repülésirányítók között. A képesség a 21. századi technikai háttér mellett angolul jól beszélő, a repülésirányítás szaknyelvét, a szárazföldi és légi harceljárásokat készségszinten ismerő, feladatukatt nemzetközi környezetben is kiválóan teljesíteni tudó embereket igényel. Ez a kicsi, de egyre bővülő közösség adja a magját annak a képességnek, amely mind a NATO, mind az Amerikai Egyesült Államok harceljárásaiban egyre nagyobb szerepet kap.

A nemzetközi feladat-végrehajtás lehetősége csak az érvényes NATO- és USA-szabályzók szerinti, háromévenként esedékes minősítés után lehetséges, ahol nemcsak az egyéneket, de a teljes képességet világítják át, elemzik és értékelik. Ez történt a hazai képesség esetében is; a közelmúltban a NATO és az USA ellenőrei közösen vizsgálták a helyzetét. Ellenőrizték az okmányrendszert, a képességfejlesztési dokumentációt, de a feladatok valós végrehajtását is megtekintették egy lőtéri napon, ahol a magyar, cseh és amerikai JTAC állomány magyar JAS-39 Gripenek csapásméréseit irányította egy valóságot megközelítő helyzet alapján. Az ellenőrzőcsoport úgy a feladat végrehajtását, mint a kiképzés szintjét és a képesség dokumentációját kiválóra értékelte, így újabb 3 évig öregbíthetik korlátozások nélkül a magyar katonák hírnevét ezen a kicsiny, de egyre fontosabb területen is.

jtac_2.jpgA képesség fejlesztését stratégiai szinten a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség irányítja, ami elsősorban a JTAC-program tervezését, a források elosztását, a nemzetközi kapcsolattartást, a képesség fejlesztési irányainak meghatározását és a nemzeti haderőképbe illesztését jelenti.

Hadműveleti szinten a légierő és a szárazföldi csapatok együttműködésének koordinációját az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szakállománya végzi, akik különböző gyakorlatok tervezésével, irányításával biztosítanak lehetőséget mindkét fegyvernem szakállománya részére a közös munka begyakorlására.

A feladat valós végrehajtásában több alakulat is szerepet kap. Az egyik az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, mint az Előretolt Repülésirányító Csoport és a képesség anyaalakulata; az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison a légi támogatást kizárólagosan biztosító Gripenek állomásoznak; az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandárnál pedig a különleges műveleti feladatok végrehajtása kívánja meg, hogy saját irányítókkal legyenek képesek feladataik ellátására.

Nemzetközi tekintetben egyre szélesedő együttműködést épített fel a magyar JTAC-szakma a környező országok, valamint az Amerikai Egyesült Államok szakembereivel is. Ennek az együttműködésnek az évente két alkalommal Magyarországon megrendezett szakkiképzés, valamint az egyre növekvő számú nemzetközi gyakorlatok adnak teret.

A HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség felügyelete mellett, a szakmai együttműködés szorosabbra fűzése érdekében rövidesen elindul egy zárt, JTAC szakmai weblap, ami lehetőséget ad az új információk, tapasztalatok megosztására is.

jtac_3.jpgFotó: archívmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat