honvedelem.hu
Együtt szolgáltak, együtt ünnepeltek

„Köszönöm a hazafiság eszméjére épülő, nemzeti érdekeinket szolgáló honvédelem iránti hűségüket, a fiatalok honvédelmi nevelése, a katonai hivatás népszerűsítése érdekében végzett munkájukat!” - üdvözölte levélben a május 5-én megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjait dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök.

cikk_01.jpgElődeik emléke előtt tisztelegve ünnepelték egyesületük fennállásának negyvenötödik évfordulóját a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjai. A jubileumi bajtársi találkozót tragikus esemény árnyékolta be: hosszan tartó súlyos betegség következtében, április 23-án elhunyt Madarász László nyugállományú alezredes. A kollektíva munkáját négy éven át irányító elnök életútját barátja, Vörös József nyugálloműnyú őrnagy elevenítette fel. Madarász alezredesről levelében Benkő tábornok is megemlékezett: „Már nem tudom megköszönni egyesületük elnökének azt, hogy nagy odaadással látta el a feladatát. Emlékét megőrizzük, kérem, hogy az ő szellemiségében, hagyatékát továbbvíve folytassák munkájukat!” – írta a Honvéd Vezérkar főnök.

Az elhunyt bajtársak emléke előtti főhajtást követően Bátor Ferenc alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár megbízott parancsnokhelyettese emlékezett meg a Magyar Honvédség 170 évvel ezelőtt történt megalakulásának körülményeiről. A jelen kihívásairól szólva pedig hangsúlyozta: „A Magyar Honvédség életében most egy történelmi jelentőségű korszak kezdődött el. Valójában most nyílik arra reális lehetőség, hogy egy átfogó program megvalósításával a tárca és a Magyar Honvédség haderőfejlesztési célkitűzéseit elérjük. Ez a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program néven ismert terv, amit egy valós, hosszú távú stratégiai tervnek is nevezhetünk. A program megvalósításával olyan fejlődési pályára állhat a Magyar Honvédség, amely 10-12 év távlatában meghatározó erővel bírhat, és ezzel a NATO-szövetséget, illetve Európa közös védelmét is tovább erősítheti.”

cikk_03.jpg

A kiskunhalasi közösség jogelődje a Fegyveres Erők Klubja keretében, 1973 áprilisában, huszonkét taggal alakult meg azzal a céllal, hogy a nyugállományba vonult katonáknak tartalmas, közösségépítő elfoglaltságot nyújtson és hatékony érdekképviseletet biztosítson. Első elnöküknek Nagy Pál őrnagyot választották, akit dr. Kiss Antal nyugállományú határőr alezredes, dr. Szabó Gábor nyugállományú alezredes, Bakaity István nyugállományú ezredes, majd Szörényi István és Madarász László nyugálományú alezredesek követtek a klub élén. Jelenlegi nevüket az 1989. december 9-i közgyűlésen vették fel, amikor - megfelelve a civil törtvényben foglaltaknak – a klub egyesületté alakult. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez (BEOSZ) 1992-ben csatlakoztak.

A közösséget Madarász alezredes elhunyta óta, elnökhelyettesként Szegletes László nyugállományú törzszászlós vezeti. A titkári teendőket Haluzáné Péli Gizella látja el, a szociális ügyeket Kakuk Gyuláné intézi, a gazdasági felelős Csomor Lászlóné, a társadalmi kapcsolatokat Tóbiás Lajos koordinálja, a kulturális programok szervezését pedig Tabáné Daczi Judit vállalta. A klubnak jelenleg mintegy 160 tagja van, átlagéletkoruk 70 év feletti.

cikk_02.jpg

A jubileumi találkozó résztvevőit a Honvéd Vezérkar főnök levélben üdvözölte: „Kérem, hogy áldozatos, felelősségteljes munkájukkal erősítsék tovább a Magyar Honvédség jó hírét, ápolják szép hagyományainkat, valamint kapcsolataikat a város és a környék polgáraival! Leljék örömüket az együtt, hasznosan, jó hangulatban eltöltött eseményekben, csakúgy, ahogy tették ezt az elmúlt, eredményekben gazdag években is!” - üdvözölte egykori bajtársait dr. Benkő Tibor vezérezredes, aki személyesen is erősen kötődik a városhoz. Rakéta- és tábori tüzér szakon kiváló eredménnyel végzet főhadnagyként ugyanis szakaszparancsnoki beosztásban itt kezdte a tiszti pályáját. Kiskunhalasról ment az akadémiára, onnan Székesfehérvárra helyezték, 1990-ben aztán dandárparancsnok-helyettesként visszakerült az „anyaalakulatához”, három év múlva pedig kinevezték a kiskunhalasi dandár parancsnokának.

Az ünnepi megemlékezés végén a legjobbak munkáját külön is megköszönték. A nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként a honvédelmi miniszter Ferenczi Imrét a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatával tüntette ki, a Honvéd Vezérkar főnök pedig Vörös József nyugállományú őrnagynak emléktárgyat adományozott. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka emlékplakettet adományozott az egyesület kollektívájának, Halmosi Józsefnének, Haluzáné Péli Gizellának és Kovács Gyulának, a tiszti klub üzemeltetőjének. Hazuga Károly nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke személyesen, emlékplakettel gratulált a jubiláló klub tagságának, Szegletes László nyugállományú törzszászlós munkáját emléktárggyal köszönte meg, Kiss István nyugállományú alezredesnek és Engler Ferenc nyugállományú őrnagynak pedig egy-egy emlékérmet adott át. A BEOSZ Dél-alföldi régiója elnöke Csordás Istvánnak, Döbrentei Lajosnénak és Kollár Károlynénak adományozott emléklapot.

cikk_04.jpg

A nyugállományúklub közösségében végzett önzetlen, segítőkész munkájáért az egyesület vezetősége emléklapot és évfordulós emlékplakettet adományozott: Gál Mihály. ny. ezredesnek, Szörényi István ny. alezredesnek, Krizsán István ny. törzszászlósnak, Süli Jenő ny. tűzoltó zászlósnak, Papp Józsefnek, Tóbiás Lajosnak, Vidáné Lantos Etelkának, Horváth Szép Lajosnénak, Horváth Lászlónak és Vincze Zoltánnak. Ugyancsak emléklappal és emlékplakettel köszönték meg Deli József, dr. Kovács György ny. ezredeseknek, valamint Sendula Zoltánnak és Szőke Sándornak azt a többéves támogatást, amellyel az klub sikeres munkájához hozzájárultak.

Most első alkalommal adták át az egyesület közgyűlése által tavaly, a közösséget 17 éven át vezető elnök tiszteletére alapított Bakaity István emlékplakettet. Az 1. sorszámozott emlékplakettet özv. Bakaity Istvánné, a másodikat Madarász László nyugállományú alezredes özvegye, a harmadik számút pedig Kiskunhalas önkormányzata képviseletében Fülöp Róbert polgármester vehette át.

A jubileumi bajtársi találkozó hivatalos programja az együttműködő társadalmi szervezetek és nyugállományúklubok által adományozott zászlószalagok felkötésével zárult. Az ezt követő kulturális műsorban felléptek a Honvéd Együttes művészei és a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola ifjú táncosai.

cikk_05.jpg

A rendezvény fővédnöke dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök volt, a védnöki feladatokat pedig Szűcs Imre ezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke, dr. Kovács György ny. ezredes, a BEOSZ Dél-alföldi régiója elnöke, Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere vállalták.

Koradélután az ünnepi közgyűlés résztvevői bekapcsolódtak a város napja rendezvényeibe, amelynek keretében Kiskunhalas önkormányzata és a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület kollektívája menetzászlót adományozott az országban elsők közt megalakult önkéntes területvédelmi századnak. A zászlót Szegletes László nyugállományú törzszászlóstól az alegység parancsnoka, Hurtony Zsolt önkéntes műveleti tartalékos százados vette át. Ezt követően a Hősök ligetét zsúfolásig megtöltő érdeklődőket az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara szórakoztatta (vezényelt Gömöri Balázs százados). Az MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei egy katonai testnevelés-foglalkozással, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység tagjai pedig látványos szakalaki bemutatóval kápráztatták el a közönséget.

A város napján résztvevők statikus bemutató keretében megismerhették az MH 25. Klapka György Lövészdandár és az MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred technikai eszközeit, valamint az MH Altiszti Akadémia altisztjelöltjei által kiállított kézifegyvereket is. A repülés rajongóit Koncsik Istvánnak, a JETfly Magazin tulajdonosának MiG-29-es szimulátora várta, akik viszont a célba lövő képességeiket akarták bizonyítani, azok a HM Zrínyi Nonprofit Kft. lézerfegyvereit is kipróbálhatták. A szerződéses, az önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékos katonákkal szembeni egészségügyi, fizikai elvárásokról, a felvételt nyertek járandóságairól és szolgálati körülményeikről, valamint a hivatásos altiszti és tiszti pályára jelentkezés feltételeiről pedig az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket.

cikk_06.jpg

Fotó: a szerző felvételeiKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 01.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 02.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 03.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 04.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 05.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 06.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 07.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 08.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 09.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 10.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 11.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 12.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 13.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 14.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 15.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 16.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 17.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 18.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 19.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 20.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 21.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 22.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 23.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 24.jpg
Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 25.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 26.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 27.jpg Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete / 28.jpg
Aktuális videók
2019. augusztus 16. 20:11
A légierő felkészült a budapesti bemutatóra
2019. augusztus 16. 18:20
Ünnepi állománygyűlés augusztus 20. alkalmából
2019. augusztus 15. 15:24
Fél nap alatt két éles riasztás
2019. augusztus 14. 17:28
Két fős csapat
2019. augusztus 06. 17:45
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat