honvedelem.hu
Hadat üzent Nikaragua
Világháború a napilapok tükrében: 1918. május 8-tól 14-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

1_1.jpg„A világháboru harmadik esztendejébe fordultunk, amikor Románia is csatlakozva az ántánt-hatalmakhoz, megkezdte a harcot Magyarország ellen. 1916 augusztus 27-én este a bécsi román követ megjelent a külügyminisztériumban, jegyzéket nyujtott át, amely szerint Románia 1916 augusztus 27, este 9 órától fogva Ausztria-Magyarországgal szemben hadiállapotban levőnek tekinti magát. (…) A Romániával való békeszerződést ma délben 12 órakor a coirocenii kastélyban aláirták. Az aláirással befejezést nyert a terjedelmes diplomáciai munka, amelyet a Romániával való békének szenteltek és ezzel végbement az áttérés a háborus állapotból a békés állapotba egész keleti arcvonalunkon” – írja a Népszava.

Hadat üzent Nikaragua – olvasható a napilapban. „Nikaragua Németországnak és szövetségeseinek háborut üzent. Csupán négy hang emelkedett a hadüzenet ellen. A kongresszus továbbá egy határozatot fogadott el, melyben a Németország és Ausztria-Magyarország elleni háboruban az Egyesült Államokkal és a többi amerikai köztársasággal való szolidaritásukat fejezik ki és fölhatalmazták az elnököt, hogy a nemzet egész erejét vegye igénybe.”

A német tengerészeti jelentés írja: „tengeralattjáróink a Földközi-tengeren hat gőzöst és két vitorlást sülyesztettek el, összesen több mint 25.000 bruttotonnával.”

„A Pasubio területén az ellenség tegnapelőtt megtámadta biztositó csapatainkat, miközben sikerült neki a Monte Cornon levő előállásunkba behatolnia. Tegnapi ellenlökésünk az olaszokat innen ismét kiverte. A hegyi harcvonal más szakaszain olasz földeritő osztagokat visszavertünk. Linke Crawford főhadnagy, tábori pilóta, e hó 11-én két angol röpülőgépet lőtt le és ezzel 22-ik és 23-ik légi győzelmét aratta” – írja a lap. A Népszava olvasását folytatva megtudtatjuk, hogy Albániában élénkebb a harci tevékenység.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat