honvedelem.hu
Mit is tapasztalunk?

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) Tapasztalat-feldolgozó Osztálya megkezdte az idei, tizenkét katonai szervezetet érintő témavizsgálatát.

A szakmai „ellenőrző” - de sokkal inkább egyeztető - eseménysorozat évente visszatérő célkitűzése, hogy a stratégiai szintű szakmai szervezet és a katonai szervezetek szakmai felelősei közösen tekintsék át a tapasztalatfeldolgozás terén az elmúlt hónapokban végrehajtott feladatokat, valamint, hogy megfogalmazzák az elkövetkező időszak célkitűzéseit. 

Az MH Katonai Rendészeti Központnál (MH KRK) május 9-én tett látogatás során alapvető kérdések is felmerültek a végrehajtás szakmai követelményeivel kapcsolatosan, mivel az ezekről való szakmai egyeztetést a NATO-direktíva változása is indokolttá tette. Az új direktíva a tapasztalatfeldolgozás sikere érdekében kiemelten foglakozik a szakmai képzéssel, a követelménytámasztással, a parancsnoki állomány szerepkörével - amelyen belül a célzott, előre tervezett megfigyelések végzését szorgalmazza.

Mindemellett a szakterület eszközrendszerének biztosítása (adatbázis és portál) is mint alapfeltétel szerepel a követelmények között, ami a stratégiai szint egyik fontos feladata. Annál is inkább, mivel a NATO komplex, a szövetséget átfogó tapasztalati rendszerben gondolkodik a jövőben; a szükséges kompatibilitás mellett fontos követelményként jelöli meg az információk megosztását is.

f1.jpg

Az elkezdett témavizsgálatok egyik kiemelt pontja a Magyar Honvédség új – jelenleg próbaüzem alatti -, a közeljövőben bevezetésre tervezett Központi Tapasztalat-adatbázisával kapcsolatos észrevételek egyeztetése volt. Az elhangzott vélemények alapján az új adatbázis egy-egy ügy kapcsán a szakmai folyamatok átláthatóságával és a szereplők közötti interaktivitással biztosítja a hatékony feladatvégrehajtást, segítve a parancsnoki munkát és a szervezeti tanulást. A szervezeti tanulás egyik fontos alapfeltétele azonban az is, hogy a tapasztalatok feldolgozását lehetővé tevő megfigyelések rögzítését minden katona feladatának érezze saját területén. Kérdés az is: maga a megfigyelés alkalmas-e arra, hogy a tapasztalat-feldolgozás rendszerében rögzítsék? Ebben a katonai szervezetek szakmai kapcsolattartói nyújtanak segítséget.

Akarjuk-e jobban csinálni?

A tapasztalat-feldolgozás egyik alapkérdése nem lehet opcionális sem a parancsnok, sem a végrehajtó állomány számára. Olyan célzott feladatokat kell az elöljárónak, parancsnoknak megjelölnie, melyek valóban az értelmes, használható és hatékony fejlődést szolgálják – fejtette ki véleményét Mergancz Sándor dandártábornok, az MH KRK parancsnoka. Hozzátette: e területen a megfelelő követelménytámasztás egy komoly feladat, nemcsak egyéni, hanem szervezeti szinten is.

Éppen az alapvető szakmai gondolatok, folyamatok és egyéni feladatok tisztázása érdekében Bartha László ezredes, az alakulat törzsfőnöke szükségesnek tartja, hogy akár a törzstanulónapok keretében külön témaként tervezzék a tapasztalatfeldolgozásra történő felkészítést, hiszen fontos, hogy mindenki egységesen és jól értse, mit is értünk mindezen. Egyáltalán, mit értünk a szervezeti tanulás rendszerén – mint egy újabb alapkérdés?magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat