honvedelem.hu
Újabb sikeres vizsgát tett az MH Légijármű Javítóüzem vizsgálólaboratóriuma

Magyarországon a katonai repülés fejlesztése során már az 1960-as években szükségessé vált a repülőgépek berendezéseinek rendszeres ellenőrzése, és azok mérésügyi, illetve vizsgálati hátterének kialakítása. Mivel az MH Légijármű Javítóüzem a honvédségnél rendszeresített repülőgépek, helikopterek és földi kiszolgáló eszközök javítását, illetve karbantartását végzi a fennállása óta, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van egy saját vizsgálólaboratórium létrehozására.

v1.jpgA Vizsgálólaboratórium Alosztály közvetlen elődje az MN OLP 66/21. számú utasítás alapján létrehozott, a Magyar Néphadsereg Központi Repülőgépjavító Üzem szervezetén belül működő Palackhitelesítő műhely volt. Az üzem tevékenységének bővítése során 1977-ben létrehozták a Szűrőmosó részleget, majd pedig 1995-ben az Olajelemző részleget. A Magyar Honvédségben rendszeresített haditechnikai eszközöknél felmerülő igények kielégítése céljából 2004 óta roncsolásmentes anyagvizsgálatokat is végrehajtanak.

Az MH Légijármű Javítóüzem akkori vezetése 1999-ben elhatározta, hogy kiépít egy korszerű minőségirányítási rendszert, és célul tűzte ki az akkreditált státus megszerzését. A következetes munka eredményeképpen, az MSZ EN 45001:1990 szabvány szerint, 2001. december 15-ével a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT 501/0779. számon akkreditálta a vizsgálólaboratóriumot, az akkreditált területen dolgozó kollégák képzése megtörtént és munkájukat ennek megfelelően végzik. A laboratórium azóta minden egyes akkreditáción sikeresen teljesített, utoljára 2017. április 22-én, melynek során a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-1-1392/2017 számon akkreditálta az alosztályt.
v2.jpgA vizsgálólaboratórium jelenleg négy részlegből áll: palackvizsgáló, szűrőmosó, olajelemző és roncsolásmentes anyagvizsgáló részleg, területén katonák és közalkalmazottak - összesen tizenhárman - dolgoznak a megfelelő képesítéssel. A laboratórium alapvető feladata a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek, különböző rendeltetésű gázpalackjainak biztonságtechnikai vizsgálata szemrevételezéssel, tömegveszteség-méréssel és nyomáspróbával. A légi járművek levegő-, olaj-, hidraulika- és üzemanyagszűrőinek ultrahangos mosással egybekötött átfolyás- és hermetikusságvizsgálata. Ásványi alapú és szintetikus kenőolajok kopadék fémtartalmának meghatározása, valamint fémek, fémtermékek (mechanikai, teherviselő és kötőelemek) alapanyagainak szemrevételezéses, folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros roncsolásmentes anyagvizsgálata.

Az éves felügyeleti vizsgálatra idén április 20-án került sor, melynek nyomán a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) továbbra is fenntartja a labor akkreditált státusát. A vizsgálólaboratórium szolgáltatásait a Magyar Honvédségben rendszeresített repülőipari, illetve haditechnikai eszközök műszaki követelményeinek megfelelően magas színvonalon nyújtja, továbbá elsődleges feladatkörén túl kiegészítő tevékenység keretében külső vevők vizsgálati igényeit is kielégíti az akkreditálás műszaki területének megfelelően. Az üzem fő célja, hogy tovább szilárdítsa az elöljárói bizalmat az alaprendeltetésnek való maradéktalan megfelelés tekintetében, segítse a repülés, illetve a szárazföldi csapatok haditechnikai eszközeinek biztonságosságát, valamint hogy partnerei hosszú távon elégedettek legyenek vizsgálati szolgáltatásainak minőségével.
v3.jpgFotó: a szerző felvételeimagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat