honvedelem.hu
Magyar részvétel a Trident Jaguar 2018 gyakorlaton

Magyar részvételel hajtották végre a német Többnemzeti Összhaderőnemi Parancsnokság (Multinational Joint Headquarters Ulm - MN JHQ Ulm) minősítő, Trident Jaguar 2018 elnevezésű gyakorlatát, május 1-15. között. A gyakorlat utolsó, ám egyben legfontosabb fázisának a NATO Joint Warfare Centre bázisa adott otthont a norvégiai Stavangerben.

A gyakorlat utolsó fázisa jelentette az ulmi Többnemzeti Összhaderőnemi Parancsnokság NATO Joint Task Force Headquarters készenléti szolgálatát megelőző végső minősítését. Ezt követően a parancsnokság már felkészülten, teljes képességgel láthatja el feladatait a NATO összhaderőnemi, hadműveleti szintű vezetési rendszerében az elkövetkező egy évben.

01.jpgA gyakorlat helyzetbe állítása egy európai - napjaink biztonsági kihívásainak különböző vetületeit tartalmazó - válságreagáló művelet volt. A rendezvényen közel 500 végrehajtó vett részt az MN JHQ Ulm, illetve a hozzárendelt Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Törzs (Joint Logistic Support Group - JLSG) szervezetéből. Mellettük több mint 200-an tevékenykedtek a gyakorlatvezetőségben – számos NATO-, illetve nemzeti szervezet képviseletében.

A minősítő gyakorlat jelentőségét az is bizonyítja, hogy a parancsnokság mintegy 2 éve tudatosan és folyamatosan készült a megmérettetésre. Ennek érdekében az elmúlt években számos NATO- és annak nemzetei által szervezett kiképzési rendezvényen képviseltette magát, emellett pedig a saját maguk által szervezett felkészítéseken is képezték a parancsnokság állományát, valamint a partnernemzetek által delegált törzsmegerősítőket is.

02.jpgA parancsnokságon a Magyar Honvédség jelenleg öt katonával képviselteti magát, a parancsnokhelyettesi beosztást Fucsku Sándor vezérőrnagy látja el. Az elmúlt időszakban kialakított együttműködés alapján az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) szervezésében, Somogyi Zoltán ezredes (MH ÖHP hadműveleti főnök) vezetésével összesen 14 törzsmegerősítő támogatta a szervezet tevékenységét a parancsnoki tanácsadói testületben, valamint a felderítés, az összhaderőnemi műveletek tervezése, a hatásértékelés, a célkezelés, a különleges műveletek, az erők védelme, az ABV-védelem, az információs műveletek, a logisztikai tervezés, a személyi mentés szakterületein. Mindemellett egy magyar katona részt vett a gyakorlatvezetőség munkájában is.

A gyakorlat kiváló lehetőséget biztosított egy többnemzeti összhaderőnemi műveleti parancsnokság hadműveleti szintű tervezési, szinkronizálási és műveletvezetési folyamatainak gyakorlásához.
03.jpgFotó: MH ÖHPmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat