honvedelem.hu
„Hazám védelmezője vagyok, honvéd altiszt!”

Mintegy kétszáznyolcvanan tették le ünnepélyes keretek között honvéd altiszti esküjüket a Hősök terén, július 8-án. Az eseményen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntötte az avatottakat.

2018.07.08._altiszt_avatas_1.jpgKétszázhetvennyolc, az MH Altiszti Akadémián végzett altisztjelölt vált a Magyar Honvédség hivatásos őrmesterévé, miután letette az esküt július 8-án. A Magyar Honvédség „kapujának” is tekintett akadémia legkiemelkedőbb eseményét idén a Hősök terén rendezték meg. Az avatáson dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke mellett részt vett Mihócza Zoltán vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka is.

2018.07.08._altiszt_avatas_11.jpgÜnnepi beszédében dr. Benkő Tibor rámutatott: bár a frissen avatott őrmesterek mérföldkőhöz érkeztek pályafutásukban, a munka még csak most kezdődik számukra, hiszen esküjük értelmében tudásuk és képességük legjavát adva szolgálják majd a magyar emberek biztonságát, s ezért a biztonságért, ha kell, nem csak kockáztatják, de akár fel is áldozzák életüket. A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a feladatok végrehajtásához a haderőreform révén minden segítséget megadnak. „A Magyar Honvédség vezetése a és a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy e nemes és embert próbáló feladatot korszerű felszereléssel, modern fegyverzettel tudják támogatni. Ezt a célt szolgálja a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amelynek keretében a haditechnikai fejlesztésen túl megtalálhatják a katonai életpályamodell minden elemét.”

2018.07.08._altiszt_avatas_5.jpgDr. Benkő Tibor megköszönte az altisztek eddigi szorgalmát és munkáját, majd hivatásuk lényegét megfogalmazva köszönt el tőlük. „Azt várja önöktől Magyarország, a hazájukat szerető magyar emberek, arra kötelezi önöket esküjük, hogy hűen, példamutatóan, és amikor a helyzet úgy kívánja, bátran és hősiesen éljenek és szolgáljanak. Isten hozta önöket a katonák nagy családjában!” – zárta beszédét a tárcavezető.

2018.07.08._altiszt_avatas_2.jpgKorom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntőjében az újonnan avatott altisztet kötelességére, egyben a Magyar Honvédségen belüli nélkülözhetetlen szerepére hívta fel a figyelmet. „A haza fegyveres védelme soha nem elvont eszmék szolgálatát jelentette, hanem annak a földnek a védelmét, amelyet hazánknak vallunk. Így tettek dicső elődeink is ezeréves történelmünk folytán megannyiszor, és ezt a kötelezettséget vállalják majd önök is. Mai esküjükhöz hűen mindig legyenek méltók a társadalom bizalmára, őrizzék meg egyenruhájuk és a Magyar Honvédség becsületét!” – fogalmazott Korom Ferenc altábornagy.

2018.07.08._altiszt_avatas_13.jpgAz eskütétel előtt idén is elhangzott az Altiszti hitvallás, amellyel az altiszti kar hivatalosan is befogadja sorai közé az újonnan avatottakat, és amely kifejezi a honvéd altiszti karnak a Haza szolgálata iránti elkötelezettségét, s amelynek első és utolsó sora így szól: „Hazám védelmezője vagyok, honvéd altiszt!”

Az eskütételt Hegyi Norbert őrmester mondta elő, aki az MH 24. Bornemissza Felderítő Ezred állományába kerül, majd Nagy Anita őrmester, kiválóan végzett hallgató vette át Korom Ferenc altábornagytól és Kriston István főtörzszászlóstól, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósától a Honvéd Vezérkar főnöke által adományozott altiszti kardot.

Az esemény az Altiszti indulóval ért véget.

2018.07.08._altiszt_avatas_14.jpgFotó: Tischler ZoltánKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó videó
Altiszti eskütétel a Hősök terén
Kapcsolódó galéria
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 1 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 2 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 3 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 5
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 6 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 7 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 8 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 9
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 10 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 11 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 12 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 13
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 14 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 15 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 16 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 17
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 18 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 19 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 20 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 21
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 22 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 23 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 24 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 25
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 26 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 27 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 28 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 29
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 30 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 31 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 32 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 33
Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 34 Esküt tettek az altisztek a Hősök terén / 35
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat