honvedelem.hu
Magyar hadisírgondozók Lengyelországban

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság hadisírgondozó szakemberei vezetik a lengyelországi Tuchówban a több száz első világháború során hősi halált halt magyar katona sírjának felújítását július 30. és augusztus 5. között.

h1.jpgA tartalékos és szerződéses katonákból, valamint közalkalmazottakból álló 15 fős magyar hadisírgondozó csoport a településtől távol eső fákkal övezett, bokrokkal sűrűn benőtt körbenőtt területen és a 160-as számú katonatemetőben kezdte meg a felújítási és karbantartási munkálatokat, a lengyel műemlékvédelmi hatóság szakmai felügyelete mellett.

A temetőben közel 300 magyar katonát temettek el, akik a gorlicei áttörés során haltak hősi halált. Az első világháború kitörésekor a német és osztrák-magyar elképzelésekkel ellentétben az Orosz Birodalom gyorsan mozgósította csapatait, és támadólag tudott fellépni a központi hatalmakkal szemben. Ezzel mind a Német Birodalmat, mind az Osztrák-Magyar Monarchiát arra kényszerítette, hogy erőit megossza, és kétfrontos háborút vívjon. 1914 ősze a Monarchia számára komoly veszteséget hozott a keleti fronton: a második lembergi csatát követően az oroszok kezére került Galícia jelentős része, de ekkor már Krakkót fenyegették, és betörtek a Magyar Királyság területére is. Az orosz előretörést a főleg magyarokból álló csapatok limanowai győzelme tudta megállítani, és a Dunajec folyón túlra szorították az orosz erőket.

h2.jpgA Monarchia megsegítésére a német hadvezetés a térségbe vezényelte Mackensen 11. hadseregét, amely az 1915. május 2-5. között végrehajtott gorlicei áttörés gerincét adta. A központi hatalmak előrenyomuló seregének bal szárnya az osztrák-magyar 4. hadsereg (császári és királyi 12. gyalogoshadosztály, magyar királyi kassai 39. honvéd gyalogoshadosztály, magyar királyi debreceni 11. honvéd lovashadosztály) soraiból került ki, amelynek támadási iránya a Tarnów-Dębica vonal volt. Ebbe a támadási irányba esett bele Tuchów városa is, ahol napjainkban is több száz magyar honvéd alussza örök álmát.

kep2.jpgAz 1915 májusi Gorlicei áttörés térben és időben. Forrás: HM HIM

A magyar küldöttség tagjai a tereprendezés munkálatai után megtisztítják a katonasírok felületét, karbantartják a megkopott kereszteket, kijavítják az időjárás által megviselt sírjeleket, valamint kertészeti munkákat is végeznek. Munkájuk a jövő nemzedéke számára is lehetővé teszi a magyar katonahősökre való emlékezést. A végrehajtott munka zárásaként a Magyar Honvédség részéről Demeter Attila alezredes Tuchów testvérvárosának képviselőjével, Martfű polgármesterével, valamint magyar és lengyel társadalmi szervezetekkel közösen, katonai tiszteletadás mellett koszorút helyez el az elesett bajtársak emlékére a 164-es számú katonai temetőben.

Az idei munka illeszkedik abba a hosszú évek óta tartó gyümölcsöző kapcsolatba, amelyet a lengyel és magyar fél ápol a hadisírgondozás terén.

h4.jpgFotó: Mátyás Botond hadnagymagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat