honvedelem.hu
Négy év alatt 3 800 000 hadifoglyot ejtett Németország
Világháború a napilapok tükrében: 1918. július 31-től augusztus 6-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

6_1.jpgAz augusztusi Pesti Hírlapban elolvashatjuk, hogy a központi hatalmak miből mennyit zsákmányoltak az elmúlt négy év alatt. „A központi hatalmak táboraiban levő foglyok száma a háboru negyedik évének végén 3.800.000 ember, ezek közül csupán Németországban 2.300.000 ember van. A haboru utolsó évében 840.000 emberrel emelkedett a foglyok száma. A zsákmányolt hadianyag az elmúlt év folyamán roppant mennyiséggel gyarapodott. Tavaly augusztus 2-án 12.156 zsákmányolt ágyu volt a központi hatalmak kezén, most pedig 23.000. Géppuska 8952 darab volt, most csaknem 38.000 darab, a 10.640 különböző járómü pedig csaknem meghétszereződött, most ugyanis 65.000 darab van a kezünkön. Páncélos automobil az elpusztitottak hozzászámitása nélkül 365 darab van a kezünkön, ezekből a mult évben 300 darabot zsákmányoltunk. Tavaly augusztus 1-én kerek egy millió puska és 6 milliónál több lövésre való tüzérségi és 200 millió lövésre való gyalogsági munició, kerek számban 3000 lokomotiv és 80.000 vasuti kocsi volt a zsákmány. Hogy a nyugati és keleti offenziva egy esztendő óta milyen óriási veszteséget okozott az ellenségnek, mindenféle beépitett anyag elpusztitásával, vas, beton, drót, barakkok, tábori raktárak és kórházak, utászfölszerelések és kocsik, ruházati és felszerelési raktárak, tábori vasuti felszerelések és fűtőanyagok elzsákmányolásával azt számszerüen meg sem lehet állapitani. Mindez elég világosan mutatja, milyen sokat tett a német hadvezetőség az ellenség harcképességének gyöngitésére. Evvel egyuttal sok milliárdot tevő értékkel csökkentette az entente közvagyonát.”

„A tokioi hivatalos lap jelenti, hogy a szövetségesek legközelebb csapatokat küldenek Valdivostokba, minthogy az Egyesült Államok megkérdezték Japánországot, hogy a csehek pótlására minél előbb küldjön csapatokat. A japán kormány mégegyszer nyomatékosan hangsúlyozza, hogy tartózkodni fog Oroszország belső politikai ügyeibe váló beavatkozástól és még most is fönn akarja tartani Oroszországgal a jó barátságot, ragaszkodik ma többször ismertetett politikájához, amely Oroszország területi érintetlenségének tiszteletben tartását tartja szem előtt. A japán kormány kijelenti továbbá, hogy fönt kifejtett szándékainak megvalósitása után visszavonja összes csapatait Oroszországból és szibériai Oroszországnak politikai és katonai tekintetbe is meghagyja teljes függetlenségét” – írja a Népszava.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)Aktuális videók
2019. április 19. 07:36
Éleslövészeten a Mi-24-esek
2019. április 18. 16:04
Útra kelnek a Gripenek - videó
2019. április 18. 16:28
 Military Power Challenge
2019. április 18. 07:25
Magyarországra látogatott a montenegrói védelmi miniszter
2019. április 17. 11:55
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat