honvedelem.hu
Emlékművet kaptak a Nagy Háború újbudai honvédei

A XIX. és a XX. század fordulóján, a városok növekedésével a régi, akkor már belvárosokban található kaszárnyák helyett az Osztrák-Magyar Monarchiában is a városok szélén épültek új, modern objektumok. Ez vezetett Budapesten is a kelenföldi (a IV. Károly király-, ma Petőfi-) laktanya építéséhez, amely az 1913-ban, a véderő fejlesztési programja során újonnan megalakított magyar királyi 29. és 30. honvéd gyalogezredeknek adott otthont.

Az ezredek nem sokáig élvezhették a békét, 1914-1918 között Kelenföldön csak az alakulatok (valamint a háború kitörésekor felállított, azonos sorszámú népfelkelő ezredek) „kádere” (hadkiegészítési/kiképzési keret) volt itt elhelyezve, mégis összekötődött rövid, de dicsőséges történetük a kerülettel.

00.jpgA Nagy Háború centenáriumának záróévében erről emlékezett meg emléktábla állításával a Bajor-Osztrák-Magyar Baráti társaság, valamint a nemes ügyhöz csatlakozott más civil szervezetek. A táblát a gazdagréti plébániatemplomon helyezték el. Az emléktáblát dr. Papp Ferenc ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály vezetője leplezte le.

A Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár kötelékébe tartozó, a m. kir. 29. honvéd gyalogezredet (is) megjelenítő Honvéd Kerékpáros Hagyományőrző Egyesület katonai hagyományőrzői álltak díszőrséget történeti elődjük emléktáblájánál. A katonai, egyházi és polgári hatóságok képviselői mellett pedig a Centenáriumi Dandárnak a korabeli fegyver- és haderőnemek majd mindegyikét megjelenítő csapatai is képviseltették magukat.

02.jpgA m. kir. 29. honvéd gyalogezrednek így már nem csak a Petőfi-laktanyában, hanem közterületen is áll emlékműve, amelynek gondozását, a rendszeres megemlékezések tartását az utód hagyományőrző egyesület tudja majd végezni.

Fotó: Babák Balázsmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat