honvedelem.hu
A Magyar Tudomány Ünnepe 2018

A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 15 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban.

A 2018. évi Magyar Tudomány Ünnepe kapcsolódik a Mátyás király születésének 575. és uralkodásának 560. évfordulója alkalmából meghirdetett Mátyás király-emlékévhez, valamint a Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Semmelweis-emlékévhez, melynek akadémiai programjai keretében „Mátyás és sajtója” címmel középiskolai vetélkedőt szervez az érdeklődő diákok számára, valamint „Tudományok Mátyás udvarában” címmel kiállításra és a Semmelweis Ignác életét film bemutatására is sor kerül.

A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója, ami köré a rendezvények az országban és a határon túl szerveződnek: „Határtalan tudomány”. Az idei tudományünnepi rendezvények hatékony segítséget kívánnak nyújtani többek között annak az aktuális kérdésnek a megválaszolásában, hogy milyen módon megy végbe a technológiai fejlesztések szétterülésének folyamata hazánkban és a nemzetközi környezetben. A tudományünnep másik kitüntetett célja megvizsgálni a tudomány kommunikációs tevékenységét. Ehhez kapcsolódik a tudományban, a nemzetközi-magyar és a külhoni-magyar kutatások (kutatócsoportok) fellelhető jó példák bemutatása és az együttműködés erősítése.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség idén is részt vesz a rendezvénysorozatban. A 2018. november 5-30. közötti időszakban az alábbi rendezvényekkel kívánnak megemlékezni a Magyar Tudomány Ünnepéről.magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat