honvedelem.hu
A NATO mi vagyunk

A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása, valamint a létrejöttének 70. évfordulójára készülő Észak-atlanti Szerződés Szervezetének története iránt érdeklődő katonáknak, pedagógusoknak és középiskolás diákoknak rendeztek konferenciát a NATO az iskolatáskában program keretében a szentesi műszaki ezrednél.

ximg_0189.jpgRendhagyó „történelemórát” szervezett Szentesen a Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) székesfehérvári szervezete. A Mi vagyunk a NATO témakört feldolgozó konferencia házigazdája az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred volt, a lebonyolítását a Honvédelmi Minisztérium, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és a város önkormányzata is támogatta.

ximg_0193_epk.jpg

A tanácskozás résztvevőit Antal László ezredes, az alakulat parancsnoka és a szervezők nevében dr. Görög István nyugállományú ezredes, a pákozdi katonai emlékpark ügyvezetője köszöntötték. A konferencia tematikájának feldolgozását a helyszínen berendezett, a szövetség alárendeltségben Magyarországon szolgálatot teljesítő egységek feladatkörét bemutató, Együtt Szövetségben vándorkiállítás is segítette. A Nehéz Légiszállító Ezred, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ, a NATO Erőket Integráló Elem és a NATO Telepíthető Híradó és Informatikai Modul tevékenységének megismerését Móra József önkormányzati képviselő, a HTBK helyi szervezetének elnöke és Kovács István nyugállományú vezérőrnagy, a szentesi alakulat egykori parancsnoka ajánlották az érdeklődők figyelmébe.

ximg_0199.jpg

A szimpózium nyitó előadását prof. dr. Padányi József vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese tartotta. Prezentációjában Magyarországnak a NATO szervezetébe történő felvételét előkészítő időszakában, a békapartnerségi program (Partnership for Peace – PfP) keretében vállalt felajánlásainkat részletezte. Személyes élményeivel színesített előadásában a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító IFOR és SFOR erők kötelékében, az újjáépítésben részt vállalt, munkájával nemzetközi elismerést kivívott magyar műszaki kontingens akkori feladataira is kitért.   

ximg_0209_vagy.jpg

Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetője - Csiki Varga Tamás és Etl Alex közreműködésével összeállított - előadásában az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével kapcsolatos - Miért fontos nekünk a NATO? Miért egyedi a NATO? Miért sikeres a NATO? Miért kell tanítani a NATO-t? Hogyan érdemes tanítani a NATO-t? - kérdésre adott hiteles válaszokat. Részletesen szólt a hetvenéves szervezet működési elveiben bekövetkezett jelentős fordulópontokról: a kollektív védelemről a hidegháború idején, a ’90-es évek válságainak kezelése időszakáról, az európai és Európán kívüli globális partnerkapcsolatok fejlesztéséről, valamint napjaink nemzetközi biztonságpolitikai kérdéseiről. Előadása végén pedig felhívta a történelemtanárok figyelmét a pár héttel korábban, kimondottan a középiskolás diákok részére összeállított #MIÉRTFONTOSANATO című, a #WEARENATO alcímet viselő hiánypótló kiadványra.

ximg_0225_kov_cs_vorgy.jpg

Kovács István nyugállományú vezérőrnagy a NATO előszobájában összefoglaló címet viselő előadásában a szervezethez történő csatlakozásunk előkészítésének akkori feladatait, nehézségeit foglalta aprólékosan össze. Visszaemlékezése szerint az együttműködés egyik jelentős problémája a magyar katonák angol nyelvi ismereteinek a hiánya volt. A csatlakozás feltételeként elvégzendő feladatokat is csokorba szedve sorolta: új térképekre, parancsnoki vonalzókra, informatikai rendszerre volt szükség, a honvédség szervezeti felépítése átalakításra szorult, új eljárási szabályok kidolgozása vált szükségessé, a parancsnokoknak pedig tudomásul kellett venniük, hogy a korábbiakhoz képest nagyobb lett az önállóságuk. Hatáskörük jelentős bővülése azonban lényegesen nagyobb felelősséggel is jár.

ximg_0184_g_r_g_pista.jpg

A konferencia zárásaként dr. Görög István nyugállományú ezredes és munkatársa, Oláh László nyugállományú alezredes, a HTBK székesfehérvári szervezete ifjúsági tagozatának a vezetője ismertették a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat, szemléltető és interaktív eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a történelem tanításához, az összefüggések megértéséhez, a fiatalok hazafias honvédelmi neveléséhez.

ximg_0191.jpg

Szijjártó László, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzős tanulója elmondta: a katonai alapismeretek tantárgy keretében már tanultak a NATO-ról. Ennek ellenére rengeteg új ismeretre tett szert, ráadásul olyan előadók hiteles és élményszerű visszaemlékezéseit is meghallgathatta, akik tevékenyen részt vettek a szövetséghez történő csatlakozásunk feltételeinek biztosításában. Az érettségi előtt álló fiatalember ugyan még nem döntött a pályaválasztásról, de egyre inkább hajlik afelé, hogy az MH Altiszti Akadémián folytatja majd a tanulmányait. Szentesen lakik, gépész osztályba jár – egyértelmű a számára, hogy ha a katonai életpályát választja, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredhez jelentkezik majd szolgálatra.

ximg_0180_ki_ll_t_s.jpg

A konferencia zárását követően a diákok és tanáraik megtekintették a műszaki ezred csapatmúzeumát, részt vettek egy rendhagyó alaki foglalkozáson, valamint lézerfegyverekkel egymás elleni „harcban” is kipróbálhatták ügyességüket a laktanya alakulótere melletti parkban.

Fotó: a szerző felvételeiAktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat