honvedelem.hu
„Minden nap büszke lehettem arra, hogy magyar katona vagyok”

Csombók János dandártábornok a NATO missziók egyik legjelentősebb beosztásában, egy esztendőn át képviselte a Magyar Honvédséget a KFOR parancsnokának helyetteseként és nemzeti rangidősként. Október 4-én, a pristinai Film City táborban ünnepélyes keretek között adta át beosztását Reinhard Ruckenstuhl dandártábornoknak.

01.jpgRengeteg kihívás, számos nehéz és egyben izgalmas feladat övezte Csombók János dandártábornok elmúlt egy évét, miután a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnökeként megkezdte missziós vezénylését a balkáni hadszíntéren. Leköszönő beszédében összefoglalta a legjelentősebb eseményeket, tapasztalatokat, amelyeket a KFOR-ban szolgáló szervezetek parancsnokaival, képviselőivel együtt vittek véghez és amelyek a kiváló együttműködés jegyében sikeres időszakot alkottak.

02.jpg

A Balkán biztonsága kiemelt fontosságú hazánk számára, hiszen közvetlen hatása lehet Magyarország és egész Európa biztonságára. Ennek megfelelően a Magyar Honvédség jelentős szerepet vállalva közel 400 katonával vesz részt a NATO KFOR műveletében, ami a 28 nemzet teljes hozzájárulásának több mint 10 százaléka.  Közös erővel sikerült minden nap bizonyítani, hogy a magyar katona – csakúgy, mint bárhol a világon – Koszovóban is képes helytállni és minden feladatot maradéktalanul végrehajtani a térség biztonsága, a KFOR művelet sikere érdekében. Minden nap büszke lehettem arra, hogy magyar katona vagyok.”

A KFOR parancsnokhelyetteseként rendkívül felelős és szerteágazó feladatrendszert kellett átlátnia. Beszédében köszönetét fejezte ki minden alárendelt szervezetnek, de legfőképpen a Koszovóban szolgáló magyar kontingensnek, az egyéni beosztásban szolgáló magyar katonáknak, valamint a KFOR-parancsnokság állományának.

03.jpg

Salvatore Cuoci vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka nemcsak beszédében méltatta és köszönte meg Csombók János dandártábornok munkáját és a közös szolgálatot, hanem két kitüntetést is átadott számára. Elsőként a koszovói szolgálat után járó NATO Balkán medált, majd az olasz hadsereg Commemorative Medal for Meritorious Service Abroad elnevezésű medálját tűzte fel Csombók János dandártábornok zubbonyára. A tábornok ezenkívül a Kosovo Security Force Selfless Service medálját és az Amerikai Egyesült Államok USA Legion of Merit kitüntetését is megkapta a szervezetek képviselőitől. Végül Garas László dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnökének műveleti helyettese adott át emlékplakettet.

04.jpg

Ezt követően Cuoci vezérőrnagy átadta a NATO zászlót a beosztást átvevő osztrák helyettesének, aki a következő egy évben tölti be a beosztást. Az ünnepség végén sokan ragadták meg az alkalmat, hogy gratuláljanak és sok sikert kívánjanak a KFOR leköszönő parancsnokhelyettesének, köztük Magyarország Koszovói nagykövete, dr. Márkusz László is.

05.jpg

A rendezvény végén az átadó és az átvevő parancsnokhelyettes közösen látta vendégül az ünnepség résztvevőit.

06.jpg

Fotó: a szerző felvételeimagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat