honvedelem.hu
Felkészült, elkötelezett, a társadalom által is támogatott katonákra van szükség

A honvédelmi tárca és a szakszervezetek célja közös: erős, jól kiképzett, a fiatalok számára is vonzó honvédség megteremtése, hogy biztonságos Európát hagyjunk gyermekeinkre – fogalmazott dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter október 12-én Budapesten, az EUROMIL 118. elnökségi gyűlésének megnyitóján.

lala6137.jpgMagyarországon rendezik az EUROMIL 118. elnökségi gyűlését és rendkívüli kongresszusát. A Katonaszövetségek Európai Szervezetének pénteken kezdődött tanácskozására Budapestre érkezett vendégeket először Emmanuel Jacob, a szervezet elnöke, majd Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke üdvözölte. Ezt követően dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet.

A miniszter kiemelte: a magyar honvédelmi tárca mindig is kiemelt hangsúlyt fektetett az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott egyeztetésekre. Hazánkban huszonhat éve működik a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, amely a minisztérium és a szakszervezetek közötti legfontosabb döntés-előkészítő és információs platform: itt vitatják meg a felek a védelmi területre is kiható aktuális társadalmi kérdéseket, illetve a katonákat és honvédelmi alkalmazottakat érintő intézkedéseket. Dr. Benkő Tibor rámutatott: a honvédség nem független szervezet, hiszen ezer szállal kötődik a társadalomhoz, illetve a kormányzat egyéb szektoraihoz. A szakszervezetek a minisztérium legfontosabb partnerei az ebből adódó egyeztetési folyamatokban, az együttműködés ráadásul tovább szélesíthető.

lala6158.jpgA honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program középpontjában az emberi erőforrás, vagyis a hazáját akár élete árán is megvédő katona áll. A cél ennek megfelelően egy átfogó és kiszámítható katonai életpályamodell megteremtése a megfelelő illetményrendszer, illetve a lakhatási támogatások és egészségügyi hozzájárulások rendszere révén. Dr. Benkő Tibor rámutatott: ebben a folyamatban rendkívül fontos a szakszervezetekkel folytatott konzultáció, hiszen szakértelmük, illetve elvárásaik ismerete nélkülözhetetlen a helyes döntések meghozatalához. A minisztérium elkötelezett az együttműködés irányában úgy a hivatásos és szerződéses katonák, mint a kormánytisztviselők, közalkalmazottak és egyéb munkavállalók, de a nyugállományúak vonatkozásában is.

Dr. Benkő Tibor elmondta: amennyiben naprakészen akarunk reagálni a holnap kihívásaira, a rendszer folyamatos megújításra szorul, emellett pedig nemzetközi szinten is meg kell felelni a NATO és az Európai Unió által támasztott kötelezettségeinknek. A folyamatosan és gyorsan változó biztonsági környezetben az EUROMIL-lel folytatott egyeztetések is egyre jelentősebbek. Az aktuális kihívások között a miniszter megemlítette többek között az illegális migrációt és a terrorizmust. Mint mondta, napjaink biztonsági nehézségeire csak egy felkészült, elkötelezett, a társadalom által is támogatott katonákból álló haderő adhat hatékony válaszokat.

lala6152.jpgDr. Benkő Tibor hozzátette: a munkaerőpiaci verseny természetesen a honvédségre is kihat, a toborzás emiatt komoly kihívást jelent, de a szakszervezetek e területen is jelentős szerepet játszhatnak, a minisztérium pedig számít is rájuk a munka során. A miniszter elmondta: napjainkban igen komplex környezetben kell vonzóvá tenni a fiatalok számára a hadsereget, miközben a társadalom egyre inkább az egyént állítja középpontba, erre pedig kizárólag jó szervezéssel, piackutatásokkal, hatékony forrásmenedzsment mellett van lehetőség. Biztató jelként említette ugyanakkor az önkéntes tartalékos rendszer kedvező fogadtatását, illetve a Magyar Honvédség utóbbi években pozitívba fordult megtartási rátáját.

Mint a miniszter kiemelte, a fejlesztéseket folytatni kell az eszközök, a kiképzés és az oktatás, a munkakörülmények javítása és az egyes intézkedések végrehajtásának minősége tekintetében. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célja egy erős és modern hadsereg megteremtése, ehhez azonban gondoskodni kell az emberekről, ezt pedig a társadalom és a katonák felé is megfelelően kommunikálni kell. Dr. Benkő Tibor hangsúlyozta: a tárca e téren is nagyban támaszkodik a szakszervezetekre. Hozzátette: egy jól működő szakszervezet ugyanakkor nem kizárólag a munkavállalókat támogatja, hanem hasznos tanácsokkal látja el a minisztériumot is, hiszen a cél közös: egy erős, jól kiképzett, a fiatalok számára is vonzó honvédség megteremtése, hogy biztonságos Európát hagyjunk gyermekeinkre. A miniszter e gondolatok jegyében sikeres és eredményes találkozót kívánt a tanácskozás résztvevőinek.

lala6190.jpgFotó: Szabó Lajos zászlósmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat