honvedelem.hu
Ünnepi állománygyűlés Szarajevóban

Ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek meg az 1956-os forradalom eseményeiről a Bosznia-Hercegovinában, a szarajevói NATO- és EUFOR-parancsnokságok egyéni beosztásaiban szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint az MH EUFOR Kontingens 22. váltásának személyi állománya.

e1.jpgA megemlékezésen jelen volt Pósa Krisztián, Magyarország szarajevói nagykövete, Horváth Gábor dandártábornok, az EUFOR Parancsnokság törzsfőnöke, Papp Tibor ezredes, a szarajevói NATO Parancsnokság törzsfőnöke és Hajas László alezredes, véderőattasé.

e2.jpgPósa Krisztián ünnepi beszédében kiemelte, hogy az 1956-osok számára a függetlenség és a szabadság csupán eszme maradt, amelyért megküzdöttek, és amelyről mi, a független és szabad országban ma élő utódaik hálásan emlékezhetünk meg. Akkor a szabadságért és függetlenségért vívott harc elbukott ugyan, de hőstettük örök figyelmeztetés volt az elnyomók ellen, kiknek hatalma mára már csak történelem maradt. A nagykövet az 1956-os események méltatása mellett említést tett a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulójáról, s köszönetét fejezte ki a jelenleg szolgálatot teljesítő magyar katonáknak a haza szolgálatáért, valamint a külföldi békefenntartó missziókban teljesített feladataik ellátásáért.

e4.jpgAz ünnepi beszédet követően elismerések átadása következett. Horváth Gábor dandártábornok, az EUFOR Parancsnokság törzsfőnöke emléktárgyat adományozott Tóth Árpád József alezredesnek, Tóth Attila alezredesnek, Gyuricskó Róbert századosnak, Hübler Ildikó főhadnagynak, Balogh Zsuzsanna törzszászlósnak, Munkácsi Ferenc zászlósnak, Somodi Zsolt Attila zászlósnak és Negyedi Mária törzsőrmesternek.

e3.jpgPapp Tibor ezredes, a szarajevói NATO Parancsnokság törzsfőnöke emléktárgyat adományozott dr. Hajós Dezső alezredesnek, Szabó Dániel hadnagynak és Csonka Dániel zászlósnak. Kaló Miklós alezredes, az MH EUFOR Kontingens támogató elem parancsnoka emléktárgyat adományozott Kalácsi Zoltán zászlósnak, Bólyi Bálint őrmesternek és Sánta Balázs Gábor szakaszvezetőnek.

e5.jpgAz ünnepi állománygyűlést követően Horváth Gábor dandártábornok fogadta Martin Dorfer vezérőrnagyot, az EUFOR Parancsnokság parancsnokát és Marti Bissell dandártábornokot, a szarajevói NATO Parancsnokság parancsnokát.

e6.jpgFotó: Somodi Zsolt Attila zászlósmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat