honvedelem.hu
Tisza Istvánt agyonlőtték
Világháború a napilapok tükrében: 1918. október 30-tól november 5-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

4_1.jpg„Az október 31-iki nagyszerű forradalmi nap vértelenül mult volna el, ha a kivivott siker után nem akadt volna mégis egy áldozata: gróf Tisza István” – tudósít a Népszava. Későbbiekben hozzáteszi: az új miniszterelnök Károlyi Mihály.

Egy olasz jelentés az alábbiról számol be a Népszava hasábján: „a hadsereg a szövetségesek csapataival együtt, amelyek összetartásuk nemes módon való demontrálásául dicsőséges föladatokra vállalkoznak a fronton, élénk harcok közben átkeltek a Piave folyón és a megszállt területen megvetették lábukat. A mai napon 3000 foglyot ejtettünk és 51 ágyút zsákmányoltunk.”

A napilapban olvashatunk a béke feltételekről is. „Genfi távirat szerint az ántánt a fegyverszünet föltételeként Ausztria- Magyarországtól azt fogja követelni, hogy ágyuparkját és municiókészleteit szolgáltassa ki.”

A monarchia csapatai kiürítik a megszállt olasz területeket – írja az újság. „A tiroli fronton csekély harci tevékenység. A Brenta és a Piave között uj ellenséges haderők tulerővel támadták meg az Asolonen és a Monte Perticán levő állásainkat. Példátlan hősiességgel és katonai hüséggel harcoló csapataink az ellenség minden erőfeszitését meghiúsitotta. A velencei sikságon angolok és olaszok folytatták elönyomulásukat. Mindennemű harci eszköz fölhasználásával sikerült nekik a Montellotól északra és délre levő betörési pontjaikat, tetemesen kiterjeszteni. Számolva a népek tusáját befejező fegyverszünet és béke létrehozására irányuló, többször kifejezésre juttatott elhatározásunkkal, olasz földön harcoló csapataink ki fogják üriteni a megszállott területet.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)Aktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat