honvedelem.hu
Végre béke!
Világháború a napilapok tükrében: 1918. november 6-tól 12-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

5_1.jpg„Magyarországra nézve vége a világháborunak. A lövészárkok kálváriájának, anyák és hitvesek aggódásának, a legszörnyűbb emberi érzésnek: az élet örökös bizonytalansága és céltalansága tudatának vége szakadt. Nem tudtuk elképzelni a béke korszakában a háborut. Nem tudjuk, mit jelent az, étlen-szomjan óriási tömegeknek napokig vesztegelni, kulturához szokott embereknek otthagyni a századokon, sőt ezredeken át letelepedett ember szokásait és rátérni a barlanglakó életmódjára. Ez a háboru az eddig elért legnagyobb emberi kultura háboruja volt. S mégsem sülyedt soha mélyebbre az emberiség, mint ebben a háboruban. Sohasem volt az öldöklés technikája ennyire kifejlődött. Vizen, szárazon és levegőben gyilkolta ember az embert mérgek, robbantószerek, a mesevilág szörnyeihez hasonló óriási gépezetek olyan tömegével, amelyet alig tudott követni szegényes képzeletünk (…)” – olvasható a Népszava címlapján.

„A hadügyminisztérium lázas buzgalommal késziti elő a hadsereg leszerelését és ezzel egyidejűen a nemzetőrség megszervezését. Az ujjászervezés az egész vonalon megindult és csak dicsérni lehet a katonák öntudatosságát, amelynek nagyszerű megnyilatkozása az a példás fegyelmezettség, ahogy a kormány intézkedéseit fogadják és végrehajtják” – írja az újság.

Belgrádba is tárgyalnak a fegyverszünetről. „A magyar békedelegáció tagjai csütörtök délután megérkeztek Belgrádba, hogy az ántánt megbizottjával megtárgyalják a fegyverszüneti föltételeket. Franchet d’Espérey tábornok előtt gróf Károlyi Mihály miniszterelnök fölolvasta a magyar kormány memorandumát, amely visszapillantást vet a háboru okaira és okozóira, kifejti a magyar népkormány kivánságait és az ántánt támogatását kéri (…)” – számol be a Népszava.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat