honvedelem.hu
Két évtizedes együttműködés

Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, ünnepélyes keretek közt vette át egy évre szóló megbízatását, a Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj parancsnoki beosztását Vadász Péter alezredes Mihai Ionita alezredestől november 22-én, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi laktanyájában.

ximg_1542.jpgA parancsnoki teendők átadás-átvételével ért véget az idén Romániában, a Dud-Taut lő- és gyakorlótéren megrendezett magyar-román többnemzeti harcászati gyakorlat. Az angol szakterminológia készségszintű elsajátítása mellett, a Wise Foresight 2018 (Bölcs Előrelátás) célkitűzései között szerepelt többek közt a parancsnoki állomány felkészítése az alegység szintű együttműködésre, valamint a hibrid hadviselési környezetben kapott feladatok közös végrehajtására.

Az ünnepélyes zászlóalj sorakozón a közös munka eredményeit Korom Ferenc altábornagy összegezte. A Honvéd Vezérkar főnök beszédében kiemelte: húsz évvel ezelőtt fontos döntés volt – okulva az akkor még karnyújtásnyi közelségben lévő délszláv válságból – a katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében megalakítani a Magyar-Román Közös Békefenntartó Zászlóaljat.

ximg_1581.jpg„Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az elmúlt húsz év során egyszer sem fordult olyan rosszra a helyzet, hogy alkalmazni kellett volna elsődlegesen kijelölt tevékenységi területén, Kelet-közép Európában vagy Délkelet-Európában az alegységet. Tudjuk mindannyian, hogy a biztonság különösen fontos értékké nőtte ki magát az elmúlt évek során. Mi itt, Európának ezen szegletében szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen Európa legbiztonságosabb államaiban élhetünk. De azt is azonnal hozzá kell tennem, hogy ez nem a szerencsén múlik, hanem a következetes, felelősségteljes és állhatatos munkán, szolgálaton, amit katonáink folyamatosan végeznek országaink biztonsága érdekében. A békét és biztonságot azonban nemcsak megteremteni, hanem megőriznünk is tudni kell, legyen szó saját hazánk, közvetlen környezetünk vagy éppen távoli vidékek békéjéről és biztonságáról. Ma már saját tapasztalatunk alapján tudjuk, hogy a távoli vidékek problémái, a válsággócokban felgyülemlett feszültségek könnyen utat tudnak találni hazáink, otthonaink felé. Élő példa erre az évek óta tartó migrációs válság. Mindezek fényében fontos eszköz országaink, az ENSZ és az EBESZ kezében a nagy múltra visszatekintő békefenntartó zászlóalj megléte és működőképessége. A húsz év alatt kimunkált, kipróbált és tökéletességre törekvő együttműködés komoly biztosíték és garancia számunkra arra, hogy közösen tudunk fellépni a régiónkat érintő békétlenségek ellen” – hangsúlyozta az altábornagy, aki húsz évvel ezelőtt, őrnagyként 1998-ban az első magyar parancsnoka volt az újonnan megalakított Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóaljnak.

ximg_1603_vagy.jpgVálaszbeszédében Mircea Gologan ezredes ugyancsak a közös együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. „Húsz évvel ezelőtt az országaink még nem voltak tagjai a NATO-nak és az Európai Uniónak. Éppen ezért ez a kezdeményezés, a közös békefenntartó zászlóalj megalakítása mindkét részt vevő felet megerősítette. Visszatekintve pedig elmondhatjuk, eredményes és sikeres az együttműködésünk” – mondta a Román Hadsereg 81. Gépesített Dandár parancsnoka.

A zászlóalj történetét dokumentáló könyv, a parancsnoki beosztás jelképének ünnepélyes átadás-átvételén részt vett dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, valamint meghívták a jubileumi zászlóalj-sorakozóra a közös alegység korábbi magyar parancsnokait is.

ximg_1564_vagy.jpg* * *

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya a nemzetközi békefenntartó és humanitárius tevékenység támogatása céljából 1998. március 20-án, Budapesten megállapodott, egy magas fokú készenlétben álló és magas szinten operatív, közös békefenntartó zászlóalj létrehozásáról.

A Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj vezetése és irányítása NATO-elvek szerint történik, a két nemzet a vezető beosztásokat évi váltással látja el. Jelenleg a Közös Békefenntartó Zászlóalj magyar modulját az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj, a román modult az Aradi 191. Gépesített Lövészzászlóalj biztosítja.

ximg_1652.jpgA zászlóalj az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az EBESZ-től, vagy a két országgal megfelelő szinten együttműködő nemzetközi szervezetektől érkező felkérést követően, a magyar és román kormányok együttes felhatalmazása alapján teljesíthet nemzetközi feladatot. A zászlóalj működési területe magába foglalhatja elsősorban Kelet-közép- és Délkelet-Európát, illetve - igény esetén - további európai vagy Európán kívüli területeket is.

A közös zászlóalj létszáma mindkét fél részéről maximum 500-500 fő, az alegység a két hozzájáruló ország nemzeti területén állomásozik, megtartva nemzeti szervezeteit. Mindkét fél a feladatait saját szervezetszerű, rendszeresített fegyverzetével, felszerelésével és technikai eszközeivel látja el. A munka- és műveleti nyelv az angol, és minden műveleti dokumentumot ezen a nyelven adnak ki.

ximg_1682.jpgA közös zászlóalj rendeltetése:

- Hatékony és hiteles katonai erő felmutatásával a műveleti színtéren történő potenciális ellenségeskedés megakadályozása.
- Békefenntartó feladatokban, válságkezelési műveletekben harci erőként való fellépés.
- Béketámogató műveletek végrehajtása, humanitárius, valamint kutató-mentő feladatok ellátása.
- Válságterületekre, illetve válságkezelési műveletre irányuló bevetés és annak tervezése.
- Közös kiképzési műveletek tervezése és levezetése.

Fotó: Galambos SándorKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele
Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 1 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 2 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 3 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 4
Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 5 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 6 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 7 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 8
Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 9 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 10 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 11 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 12
Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 13 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 14 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 15 Wise Foresight 2018 - parancsnoki beosztás átadás-átvétele / 16
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat