honvedelem.hu
Nyolc óra a napi munkaidő
Világháború a napilapok tükrében: 1918. november 27-től december 3-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„A népkormány nagyjelentöségü elvi határozatott hozott: elfogadta a nyolc órai napi munkaidőt. (…) Minthogy azonban a 8 órai munkaidő annyira szimbolikus jelentőségü a munkásmozgalom számára, szükségét éreztem, hogy valamily formában lekössük magunkat mellette. Ezért az összkormány minisztertanácsi elvi határozatban elfogadta a 8 órai napi munkaidőt. (…)” – olvasható a Népszavában.

A román csapatok megkezdték előnyomulásukat – írja a Népszava. „A Moldva völgyében, fölvonult román reguláris csapatok több oszlopban megkezdték előnyomulásukat a határon át. A tölgyesi szoroson körülbelül egy ezred nyomult be, amely Borszék és a Felsőmaros völgyének vett irányt. A gyimesi szoroson november 24-én átkelt erősebb román oszlop elönyomulóban van Szépviz-Csikszereda felé. Az ojtori szoros vidékéről szintén román csapatok éleinek beérkezését jelentik.”

9_1.jpg

„Szerdán délelőtt a volt 32-ik gyalogezred és az 1. számu honvédgyalogezred legénységének küldöttsége jelent meg a polgármesternél. Előadták, hogy a két ezred két-két zászlóaljat küld a csehek ellen, hogy kiköszörüljék azt a csorbát, amelyet egyes matrózok méltatlan viselkedésükkel a magyarság becsületén ejtettek. Zászlót kértek a polgármestertől, az induló csapatok számára. A polgármester meghatott beszéd kíséretében két zászlót adott át a katonáknak, akik még a szerdai nap folyamán elindultak Pozsony felé” – tudósít a napilap.

Francia csapatok veszik át a Budapest-Fiume vasútvonalat. „Zágrábból jelentik: Egy francia vezérkari ezredes és egy francia vezérkari százados keresték föl az itteni vasutügyi biztost s közölték vele, hogy a francia csapatok átveszik a Fiume—Budapest és Fiume—Belgrád közti vasutvonalakat. A francia vezérkar tagjai hosszabb ideig fognak Zágrábban tartózkodni. Fiuméban, Gyékényesen és Budapesten pedig kirendeltségeket létesitenek. A francia tisztek egyúttal közölték, hogy legközelebb francia különitmény jön Fiuméba, mig a francia hadsereg zöme Budapestet fogja megszállni.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat