honvedelem.hu
Észak-Magyarország katonai kiürítése
Világháború a napilapok tükrében: 1918. december 4-től 10-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

11_1.jpgA A kormány csak ideiglenesnek tekinti Észak-Magyarország kiürítését – tudtuk meg a Népszavából. „Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy a magyar csapatoknak a felvidéki területről való visszavonása szombat éjszaka megkezdődött. Mint a félhivatalos „Pol. Hír.” közli: Északmagyarország katonai kiüritését a kormány természetesen csak ideiglenesnek tekinti és igy az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik. A katonai hatóságok, póttestek, intézetek, stb. tehát továbbra is a helyükön maradnak és müködésüket a kiadott rendeletek értelmében továbbra is folytatni tartoznak. Ennek megfelelő utasitást kaptak az összes érdekelt parancsnokságok is. A kiürités egyelőre csak az ideiglenesen megállapitott demarkációs vonalnak megfelelően történik, mert a versaillesi főparancsnokság még nem válaszolt Vyx alezredes táviratára, amelyben a végleges demarkációs vonal megállapitását kérte. A táviratra néhány napon belül várják a választ, addig is folytatják azonban a kiüritést, amely a hirek szerint teljes rendben megy végbe.”

„A fegyverszüneti szerződés végrehajtásáról tárgyaló francia-magyar bizottság tanácskozásain megállapitást nyert, hogy az ántánt és Magyarország között kötött fegyverszüneti szerződés nincs határidőhöz kötve és igy a megujitása nem is szükséges. Nem érvényesek tehát Magyarországra azok a fegyverszüneti föltételek, amelyeket az ántánt nevében Diaz olasz főparancsnok 3-án közölt a monarchia meghatalmazottaival és amelyeknek aláirásával a háboru az olasz fronton véget ért. Magyarországra csakis az ántánt keleti főparancsnokságával kötött fegyverszüneti szerződés érvényes, amelyre nézve november 10-én a Károlyi Mihály vezetése alatt álló küldöttség Franchet tábornokkal megállapodott és amelyet azután Linder miniszter és Henrys francia tábornok november 14-én Belgrádban aláirt. Magyarország fegyverszüneti állapota csak akkor érne véget, ha az ántánt fegyverszüneti szerződést fölmondaná” – írja a Népszava.

Egy hónap alatt 50 ezer új előfizetője lett a Népszavának. „50.000-nél jóval több uj előfizető lépett be a Népszava táborába november elseje óta. Nagy diadal és végtelen öröm ez a hirtelen szaporodás nekünk, a meghajszoltaknak és megkinzottaknak, akiknek fölvilágositó, fölszabaditó munkáját a hatalom az első próbálkozások óta szüntelenül gátolta, tiporta minden rendelkezésére álló eszközzel. (…) Az egyetlen hónap alatt hozzánk csatlakozott 50.000-nél több uj Népszava-előfizető olyan rohamos hóditás, amilyenről még legvérmesebb reményű elvtársaink sem álmodtak.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat