honvedelem.hu
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban

Misszióban szolgálatot teljesítő katonákat látogatott meg – a közelgő karácsony alkalmából – Benkő Tibor honvédelmi miniszter Szarajevóban 2018. december 6-7. között. A látogatás során megbeszélést folytatott az EUFOR Althea és a NATO HQ parancsnokaival is, majd kétoldalú találkozón vett részt bosznia-hercegovinai kollégájával, Marina Pendeš miniszter asszonnyal.

01.jpgA honvédelmi minisztert Pósa Krisztián, Magyarország Szarajevóba akkreditált nagykövete fogadta, aki szűkkörű megbeszélés során tájékoztatást adott a Bosznia-Hercegovinában tapasztalható biztonságpolitikai tendenciákról, valamint egyéb kihívásokról. A nagykövet elmondta, hogy a rendkívül összetett etnikai helyzetnek köszönhetően a belpolitikai törésvonalak nagyban befolyásolhatják az ország euroatlanti törekvéseit. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külső befolyásoló tényezők szerepe is jelentős, melyek felerősödése vallási és gazdasági nehézségek elé állíthatja az országot.

02.jpgA honvédelmi miniszter a nagyköveti megbeszélést követően Horváth Gábor dandártábornok, az EUFOR törzsfőnökének tájékoztatóját hallgatta meg a Butmir-táborban, mely érintette a műveletben részt vevő erők feladatrendszerét, felépítését és a műveleti környezet katonai tevékenységet befolyásoló főbb tényezőit. Sipos István, az EUFOR politikai tanácsadója az ország rendkívül összetett etnikai és belpolitikai helyzetének elemzését ismertette. Ezt követően Papp Tibor ezredes, a NATO HQ Sarajevo törzsfőnöke bemutatta a parancsnokság struktúráját, főbb feladatait és a jövőbeli tevékenységének lehetséges irányait.

Benkő Tibor ezt követően Martin Dorfer vezérőrnaggyal, az EUFOR parancsnokával folytatott plenáris megbeszélést. Dorfer vezérőrnagy a legnagyobb elismeréssel szólt a magyar katonák felkészültségéről és magas szintű, elkötelezett feladatellátásáról. Benkő Tibor a megbeszélés során elmondta, hogy Magyarország számára továbbra is a Nyugat-Balkán stabilitása az első számú prioritás. Elkötelezettségünket kiválóan példázza, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő katonák közel kétharmada a nyugat-balkáni régióban látja el feladatát. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország a továbbiakban is elkötelezett támogatója marad a művelet-végrehajtói mandátum fenntartásának és a jövőben is biztosítja műveleti hozzájárulását.

03.jpgMarti J. Bissell dandártábornok asszonnyal, a NATO HQ Sa parancsnokával folytatott találkozó során Benkő Tibor Bosznia-Hercegovina NATO-csatlakozási törekvéseinek perspektívájáról kérdezett. Bissell dandártábornok asszony elmondta, hogy a NATO nagyon pozitív üzenetet küldött az ország felé az Éves Nemzeti Program befogadásával, azonban a továbblépéshez elengedhetetlen az etnikumok álláspontjainak közelítése.

05.jpgEzt követően a honvédelmi miniszter karácsony közeledtével állománygyűlést tartott az MH EUFOR Kontingens 22. váltásában szolgálatot teljesítő katonáknak a Butmir-táborban. Ismertette a Magyar Honvédséget érintő legfontosabb változásokat és az érdek-képviseleti szervekkel kötött megállapodás részleteit. Hangsúlyozta: Magyarország jelenleg a legbiztonságosabb országok egyike, köszönhetően az otthon, valamint a határoknál és a külföldi missziókban szolgáló magyar katonáknak, akik példaértékűen járulnak hozzá az EUFOR-misszió sikeréhez is. A nemzetközi békeműveletekben szerzett tapasztalat és tudás elengedhetetlen a haza védelmének szempontjából, ezért hálásak vagyunk az önfeláldozó szolgálatért, amelyet katonáink a balkáni régió stabilitásának érdekében nap mint nap végeznek – mondta Benkő Tibor.

04.jpgA szarajevói látogatás második napján Marina Pendeš védelmi miniszter asszony fogadta Magyarország honvédelmi miniszterét. Megbeszélésüket követően közös sajtótájékoztatót tartottak, amelynek kiemelt témája volt a Nyugat-Balkán és Bosznia-Hercegovina biztonsági helyzete, valamint a bosznia-hercegovinai-magyar kétoldalú katonai kapcsolatok. A tárgyaló felek elmondták: az együttműködés fontos területe a Bosznia-Hercegovina euroatlanti integrációs folyamatához biztosított támogatás, amelynek látható jele, hogy 2019-től Magyarország szarajevói nagykövetsége látja el a NATO-kontakt nagykövetség feladatait. A megbeszélés során Benkő Tibor üdvözölte a NATO döntését, melynek értelmében a szövetség kész befogadni Bosznia-Hercegovina Éves Nemzeti Programját, ami bár határozott, de kezdeti lépést jelent a NATO-tagság felé vezető úton. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország kész megadni minden támogatást ezen a téren, legyen szó tapasztalatcseréről a haderő-átalakítás kapcsán, vagy az együttműködés erősítéséről az oktatás-képzés területén.

10.jpgFotó: Honvédelmi MinisztériumKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 01.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 02.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 03.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 04.jpg
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 05.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 06.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 07.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 08.jpg
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 09.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 10.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 11.jpg Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 12.jpg
Miniszteri missziós látogatás Szarajevóban / 13.jpg
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat