honvedelem.hu
Légvédelmi rakéta fegyvernemi konferenciát rendeztek Győrben

Első alkalommal rendezett légvédelmi rakéta fegyvernemi konferenciát az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Győrben.

l1.jpgAz ország egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi alakulataként, az itt szolgálóknak nemcsak az a feladatuk, hogy őrizzék, illetve tovább építsék a szakmai kultúrát, végrehajtsák az ebből adódó feladatokat, hanem az is, hogy igyekezzenek folyamatosan képezni magukat, bővítsék ismereteiket. Ehhez nyújtott kiváló alkalmat a szimpózium, amelyen együtt értekezett a fegyvernemhez tartozó végrehajtó szakállomány, az elöljáró és légierős, valamint a támogatott szárazföldi szervezetek képviselői, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának oktatói, tisztjelöltjei.

„Az elmúlt időszak, de különösen a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséből fakadó katonai feladatokban való részvételünk nem támogatta sem az egyéni és kötelékkiképzés elvárt szinten történő végrehajtását, sem a szakma véleményformálóinak szellemi építkezését. A pluszfeladatok óriási leterheltséggel jártak az ezred személyi állományára is, így nem igazán jöhetett szóba, hogy legalapvetőbb feladataink ellátása mellett ilyen nagyságrendű események szervezésébe kezdjünk. Nyár óta csökkent az ilyen irányú leterheltség, alegységeink visszatértek a normális kiképzési rendhez. Azonban mind az alegységek, mind a parancsnokok és törzsek esetében szükségét láttam annak, hogy feldolgozzuk az elmúlt időszakban a légvédelmi rakéta fegyvernem és úgy általában a felszíni telepítésű légvédelem világában történteket, feldolgozzuk az új doktrinális, illetve az alkalmazási és technikai ismereteket, valamint megosszuk az időközben keletkezett információkat, melyre kiváló lehetőséget nyújt egy ilyen konferencia” – mondta a konferencián Könczöl Ferenc ezredes, a rakétaezred parancsnoka. 

l2.jpgA konferenciára vendégelőadók is érkeztek. A HM Haderőfejlesztési Főosztály képviseletében Kristóf Zoltán alezredes a légvédelmi vezetési rendszerek funkcióiról és fejlesztési irányairól tartott ismertetőt. Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredtől érkező Ozsvát Sándor százados a pilóta nélküli légi rendszerek és az általuk megjelenített fenyegetések kezeléséről számolt be, míg prof. dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár a légvédelmi rakéta tisztképzés jelenlegi helyzetét, fejlesztésének lehetséges irányait mutatta be.

Az ezred képviseletében Könczöl Ferenc ezredes a felszíni telepítésű légvédelem kihívásai: a tüzérségi lövedékek és rakéták elleni védelem (C-RAM) témában tartott előadást, míg Tóth Norbert alezredes a szárazföldi manővererők légvédelmi oltalmazásának sajátosságait ismertette, különös tekintettel az MH ZHCS CREVAL tapasztalataira. Fábry László őrnagy a MISTRAL vezetési pont modernizációjának helyzetéről számolt be, kiemelve a megvalósult fejlesztéseket, valamint a megoldásra váró feladatokat.

l3.jpgA konferencia célközönségét az ezred légvédelmi rakéta és radar szakmai vezető állománya mellett a légierő haderőnemi szervezetek vezetői, képviselői, valamint a jó együttműködés és a közös feladatok miatt a szárazföldi haderőnem összfegyvernemi szervezeteinek képviselői alkották. Mindemellett részt vettek a konferencián az MH Altiszti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar légvédelmi rakéta specializációján tanuló honvéd tisztjelöltek, valamint tanáraik, oktatóik is.

A konferencia zárásaként Szűcs Pál ezredes, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő Haderőnem Osztály vezetője kiemelte: hiánypótló rendezvényről van szó, ahol a légvédelem egy bizonyos, ám rendkívül fontos szeletét ismerhették meg, olyan témákat bemutatva, megvitatva, amelyekkel minden résztvevő csak gyarapíthatta a tudását.

l4.jpgFotó: a szerző felvételeimagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat