honvedelem.hu
A kormány elrendelte Kolozsvár katonai kiürítését
Világháború a napilapok tükrében: 1918. december 18-tól 24-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

13_1.jpg„Kolozsvár megszállása ellen, amelyet a román haderők parancsnoka bejelentett, a magyar kormány megkisérelte a védekezést. A tegnapi minisztertanács elhatározta, hogy Kolozsvár városnak és a 26 megyének katonai kiüritését megtagadja. Károlyi Mihály miniszterelnök közölte, hogy a magyar kormány szerint ez a követelés ellenkezik a belgrádi fegyverszünettel, mert a románok megszállhatnak egyes stratégiai pontokat, de nincs joguk ahhoz, hogy az ott levő magyar katonai erőket eltávolitsák. Épp ezért a magyar kormány legfeljebb arra hivhatja föl a magyar katonaságot, hogy kerüljön minden összeütközést a megszálló csapatokkal” – írja a Pesti Hírlap.

Megszűnik a vezérkar – olvasható a lapban. „A magyar hadügyminiszter a legutóbbi minisztertanács hozzájárulásával a régi osztrák rendszeren felépült vezérkari testületet megszüntette. A vezérkari tiszteket eredeti csapatestükbe helyeztetnek át, testületi egyenruhájuk nem lesz. A jövőben vezérkari szolgálatra csak annyi tisztet fog a hadügyminiszter alkalmazni, amennyi e szolgálatra okvetlenül szükséges. (…)”

„Prágában nagyarányu készülődés folyik, hogy néhány napon belül az eddiginél is nagyobb haderő induljon a felsőmagyarországi vármegyékbe. A prágai kormány rendkivüli erőfeszitéseket tesz abban az irányban, hogy Pozsony, Komárom és Kassa bevonassák a demarkációs területbe. Amint a csehek által kinevezett tisztviselők veszik át a magyar városokban a közigazgatást, azonnal elrendelik az önálló tót köztársaság vezetőembereinek letartóztatását és üldözését.” – tudósít a napilap.

A Pesti Hírlap beszámol arról is, hogy elképzelhető, hogy Luxemburgot Belgiumhoz csatolják. „A szenátus egyhangulag elfogadta a trónbeszédre adandó választ. Lekeu szocialista állást foglalt a válasz ama pontja ellen, amelyben Luxemburg nagyhercegséget Belgium részére követelik. Kijelentette, hogy a luxemburgiaknak kell átengedni a kezdeményezést az erre vonatkozó határozat kérdéséiben.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)Aktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat