honvedelem.hu
Acélkocka - a Magyar Honvéd magazin legfrissebb számából

Alapjaiban módosul az altisztképzés rendszere ősztől. A jelenlegi képzés felülvizsgálatát elsősorban a megváltozott biztonságpolitikai környezet és a Magyar Honvédséggel szemben támasztott egyre magasabb követelmények indokolják. Az átalakítás szervesen illeszkedik a honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretébe, egyúttal figyelembe veszi a NATO 2014-ben kiadott ajánlásait (Non-Commissioned Officer Professional Military Education Reference Curriculum) is.

borito.jpgAz idei évtől felfüggesztették az OKJ-s altisztképzés oktatását az MH Altiszti Akadémián. „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven ugyanis egy teljesen új, alapvetően tanfolyamrendszerű felkészítés keretei közt készülhetnek szeptembertől választott életpályájukra a Magyar Honvédség leendő altisztjei. Az elméleti és a gyakorlati ismereteket két, egymástól különálló, ám mégis egymásra épülő egységben, altiszti vezetőképzés és szakmai oktatás keretében fogják elsajátítani a jövőben.

Elkerülhetetlen átalakítás

Az új képzési forma feltételrendszerének kidolgozása több évet vett igénybe. Az altiszti kar feladat- és hatáskörének felértékelődése következtében elkerülhetetlenné vált átalakításra egy vezénylőzászlósi kidolgozó munkacsoport tett javaslatot a Honvéd Vezérkar főnökének. A csoport vezetője Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa volt. – Az altiszti életpályát választó leendő kollégáink felkészítésének, kiképzésük tematikájának alapvetően a körülöttünk zajló folyamatokhoz, a megváltozott biztonsági környezethez, a terrorizmus elleni küzdelem kihívásaihoz, a harceljárások és a technikai eszközök korszerűsítésének folyamatához kell igazodnia. Ugyanakkor az altiszti kar szerepében is jelentős változás történt az elmúlt évtizedekben. Korábban ugyanis a feladatuk csupán a tisztek által kiadott parancsok teljesítése volt, napjaink altisztjei viszont már nem csak végrehajtók: kisebb alegységek önálló irányítására is képesnek kell lenniük. A vezetői alkalmasságot tehát az egyik alapvető elvárásként kellett megfogalmaznunk az ősztől bevezetendő képzési rendszerbe jelentkezőkkel szemben. Természetesen ehhez a pályára irányítás tematikájának is igazodnia kellett: az idei évtől nem szakirányokra, hanem altiszti pályára toboroz a honvédség. A bevonuláskor persze mindenkitől megkérdezzük majd, hogy milyen beosztást látna el legszívesebben, s ez alapján tájékoztatni fogjuk az általa választott szakirány sajátosságairól. A felkészítés során aztán folyamatosan figyelemmel kísérjük a teljesítményüket, a motiváltságukat, adottságaikat, érdeklődési körüket. Az alap altiszti tanfolyam negyedik hónapjában pedig egy részletes összefoglaló értékelés készül minden jelöltről. Ez alapján, valamint a felkészültségüket, szakmai hátterüket figyelembe véve ajánlunk majd nekik a képességeiknek leginkább megfelelő szakirányt. A beosztásba helyezésről szóló végleges döntés azonban – az alakulatok igényei alapján, az érintett katonai szervezet vezénylőzászlósának jelenlétében – egy bizottsági beszélgetés során születik majd meg. Ugyanakkor alkalmazzuk a „top ten” rendszert is: a szentendrei tanfolyam tíz legjobb eredményt elért végzősének garantáljuk, hogy az általuk választott beosztásban és helyőrségben kezdhetik meg az altiszti pályát – mondta Kriston főtörzszászlós.

További részletek a Magyar Honvéd magazin február 15-én megjelenő számában!magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat