honvedelem.hu
Katasztrófavédelmi rendszergyakorlás a Magyar Honvédségnél

A Magyar Honvédség számára a haza fegyveres védelme az elsődleges feladat, ezzel egyidőben azonban – az országos erőfeszítésekkel összhangban – a lehetséges ipari és természeti katasztrófák megelőzésére, továbbá azok hatásának elhárítására, illetve csökkentésére is folyamatosan készenlétben áll. A katonák erőn felüli szerepvállalással bizonyították rátermettségüket a vörösiszap-katasztrófa, számos árvízi veszélyhelyzet és téli rendkívüli időjárási helyzet során.

k1.jpgA Magyar Honvédség a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében nem pusztán fegyverrendszereiben újul meg, de átalakul és korszerűsödik vezetési struktúrája, műveletvezetési rendszere is. Ennek az átalakulásnak része az eddig Budapesten és Székesfehérváron külön települt vezetési elemek összevonása, ezzel a vezetés szilárdítása és a döntési folyamat hatékonyságának növelése is.

k2.jpgMost a Stratégiai Művelet Központ, mint újonnan megalakított új központi vezetési elem állománya együtt gyakorolt az alakulatok műveletvezető központjaival, vezetési pontjaival. A gyakorlás két fázisban történt: az első – tervezési – fázis során a Magyar Honvédség művelettervező szakemberei egy országos árvízi helyzetet alapul véve, a korábbi évek jelentős védekezési tevékenységeinek tapasztalatait felhasználva, körültekintően alakították ki a mintegy 1800 fős állomány alkalmazására vonatkozó elgondolásukat. Ennek során a Magyar Honvédség olyan speciális képességei, mint például nehéz úszóképes technikai eszközök, speciális földmunkagépek, légi szállító képesség és tábori ellátó csoportok tevékenységét tervezték meg, szimulálva az együttműködő szervektől beérkezett felkéréseket.

k3.jpgA gyakorlás második fázisában az erők vezetésért felelős szervezetek kaptak főszerepet. Intenzív, a valósághoz hasonlóan feszült környezetben, nagy leterheltség mellett hajtották végre a honvédségi erők átcsoportosításával, alkalmazásával, vezetésével összefüggő katonai feladatokat. A gyakorlás során országosan alkalmazták a honvédség számára biztosított korszerű informatikai eszközöket és berendezéseket, ezzel tesztelve a Műveletvezetési Rendszer híradó-informatikai képességeit mind felső, mind végrehajtói szinten.

k4.jpgA sikeres katasztrófavédelmi rendszergyakorlásban mintegy húsz, a Magyar Honvédség parancsnokának alárendelt katonai szervezet vezetési eleme vett részt. A katasztrófavédelmi felkészültség fokozása során az új honvédségi vezetési rendszer bebizonyította, hogy hatékonyan, a XXI. századi követelményeknek megfelelően képes biztosítani az alakulatok, és ezeken keresztül a Magyar Honvédség végrehajtó erői feladatainak tervezését, szervezését és vezetését.
k5.jpg

 magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat