honvedelem.hu
Ismerni kell Koszovó igazi arcát

Mindennapi kapcsolattartás a járás politikai, rendvédelmi, vallási, közéleti és oktatási intézményeivel, illetve a lakossággal - ez az Egyesített Balkáni Hadszíntéren a magyar kontingens állományában szolgálatot teljesítő Összekötő- és Megfigyelő Csoport (Liaison and Monitoring Team - LMT) kiemelt feladata.

k1.jpgKoszovó bonyolult, kül-, illetve belpolitikai szempontból is kihívásokkal küzdő térség, melynek biztonságát vitathatatlanul a KFOR szavatolja az elmúlt két évtizedben. A kinetikus és nem-kinetikus alegységek összehangolt tevékenységet folytatnak annak érdekében, hogy a béke ebben a térségben hosszú távú legyen. A KFOR a NATO legnagyobb létszámú missziója, melynek célja, hogy a biztonságos környezet és a mozgásszabadság biztosításával elősegítse egy fejlődőképes társadalom kialakítását, ami hosszú távon képes megbirkózni önállóan a problémáival, ezzel kialakítva a térség és a kontinens stabil és biztonságos környezetét.

Az összekötő és megfigyelő tevékenység a KFOR békefenntartó misszió feladatai között legalább olyan súlyú, mint a harcászati alegységek felkészültsége és kiképzettsége. A csoport nagy mértékben hozzájárul a műveleti célok megtervezéséhez, a KFOR parancsnok döntéshozatalának elősegítéséhez, így - mondhatni - alapvetően meghatározza a gyakorlatok és a mindennapi feladatok irányelveit.

k2.jpgA KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj, azaz a KTRBN (KFOR Tactical Reserve Battalion) állományában és egyben a KFOR JRD-SE (Joint Regional Detachment – South East) szakmai alárendeltségében működő team Podujevo járásban három alcsoporttal rendszeres és szervezett találkozók, valamint események megfigyelésének keretén belül gyűjt nyílt információt a járás civil környezetében végbemenő folyamatokról, ezzel igyekszik előre jelezni a KFOR missziójára hatással levő változásokat. Gondoskodnak az információáramlásról a civil és a katonai oldal között, illetve folyamatos jelenlétükkel a stabilitást közvetítik a Koszovóban élő közösségek felé, hangsúlyozva a KFOR békefenntartó tevékenységének jelentőségét Koszovó békés és stabil jelenében és jövőjében.

Az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás is kiemelt terület, mivel a jövő generációjára épül a társadalom fejlődése. Ezen látogatások alkalmával gyakran viszik magukkal a KFOR ifjúsági magazinját (ForYOU), mely a fiatalok körében segít növelni a KFOR missziójának megismerését és elfogadottságát.

Az Összekötő- és Megfigyelő Csoport heti rendszerességgel hajt végre találkozót Podujevo rendőrfőnökével, Bekim Bislimi századossal is, aki a járás közbiztonságáról és a biztonságos környezetre esetleges veszélyt jelentő eseményekről ad tájékoztatást. Jelenleg a biztonság szempontjából a közszférában dolgozók sztrájkhulláma és az ahhoz kapcsolódó tüntetések jelentik a legnagyobb kihívást. A koszovói rendőrség folyamatos preventív tevékenységet folytat és küzd azért, hogy megszüntessen és megelőzzön mindent, ami az elmúlt két évtizedben gátolta a térség társadalmi fejlődését.

k3.jpgFotó: a szerző felvételeimagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat