honvedelem.hu
Nemzetközi kibervédelmi műveleteket gyakoroltak

Tizedik alkalommal rendezték meg a NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ (NATO CCD COE) Locked Shields elnevezésű nemzetközi kibervédelmi gyakorlatát, amelyen 24 ország, köztük hazánk is képviseltette magát.

ls1.jpgA gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevő tagállamok szakembereit és a nemzetek közötti együttműködést gyakoroltassa. A feladat a kibertérben a különböző, stratégiailag fontos rendszereket ért informatikai támadások elhárítása és az okozott károk helyreállítása volt.

A résztvevő nemzetek úgynevezett Blue Team-eket alkotva egy fiktív helyzetben tevékenykedtek. Feladatuk volt, hogy fenntartsák egy kitalált NATO tagország stratégiailag fontos ipari létesítményeinek és infrastruktúrájának védelmét, valamint biztosítsák a szolgáltatások (víz- és elektromos hálózat, kommunikáció, online közigazgatás) folyamatos működését, miközben az ellenséges fél folyamatos kibertámadásokkal bombázza a rendszereket. A feladatokat egy elképzelt NATO hadműveleti környezetben, valós incidensekre alapulva kellett megoldani.

ls2.jpgAz összetett üzemeltetési, helyreállítási, technikai elemző, jogi és stratégiai feladatokat a különböző honvédelmi és katonai szervezetektől érkezett résztvevők szoros együttműködésben oldották meg. A virtuális térben érkezett támadásokkal az első frontvonalban a technikai állomány küzdött, de a következményeket stratégiai szinten is kezelniük kellett a résztvevőknek. Az események jogi és védelempolitikai szempontú feldolgozása is szükséges volt, mindemellett pedig a növekvő médiaérdeklődésre történő reagálás is feladata volt a csapatoknak.

A gyakorlathoz szükséges hálózatot a gyakorlat szervezői virtuális környezetben biztosították távoli eléréssel Tallinnból, ahol a gyakorlatot tervezték és irányították. A virtuális környezet tesztelése már egy hónappal korábban megtörtént, amelynek egy külön csapattal a magyar fél is részese volt.

ls3.jpgFotó: ccdcoe.orgAktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat