honvedelem.hu
A magyar honvédelem napját ünnepelték az alakulatok

Május 21. a magyar honvédelem napja. A katonai szervezeteknél is megemlékeztek a jeles napról. (Tudósításunk folyamatosan frissül.)

MH Bakony Harckiképző Központ

A várpalotai Kossuth Laktanyában megtartott ünnepi állománygyűlésen részt vett Campanari-Talabér Márta, a város polgármestere is. Ünnepi beszédében arról beszélt, hogy mennyire fontos a honvédelem.

bhk_01.jpg

Vokla János ezredes, az alakulat parancsnoka hangsúlyozta: a katonáknál a legfontosabb mérce a győzelem, ami nem csupán dicsőségről, hanem ennél sokkal fontosabbról, a haza iránti hűségről tanúskodik. „A mai napon mindazokra emlékezünk, akik a magyar történelem viharos századai során példát mutattak hazaszeretetből, önfeláldozásból, hősiességből” – mondta az ezredes.

Az ünnepi állománygyűlés elismerések átadásával zárult.

bhk_02.jpg

Szöveg: Németh Viktória
Fotó: Pintér László

* * *

MH Béketámogató Kiképző Központ

btkk_01.jpg

A szolnoki alakulat honvédelem napi ünnepi állománygyűlésén Ladnai Bálint törzsőrmester idézte fel a 170 évvel ezelőtti eseményeket. A rendezvényen elhangzott: május 21-e 1992 óta a magyar honvédelem napja.

A rendezvény a Szózattal ért véget.

btkk_02.jpg

Szöveg és fotó: Kelemen Ilona

* * *

MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

Balatonakarattyán, az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ ünnepi állománygyűlésén tiszteletüket tették az alakulattal együttműködésben álló önkormányzatok és társszervek vezetői is. Ünnepi beszédében dr. Lázár Balázs, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum osztályvezetője megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után igénybe vehető üdültetési és regenerációs lehetőségekről.

rkkk_01.jpg

A megemlékezést követően Piros Ottó ezredes, az alakulat parancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket adott át. A rendezvényen fellépett Pörneki Anikó énekművész és Vesztergám Miklós  tárogatós. 

rkkk_02.jpg

Szöveg és fotó: Antal Valéria

* * *

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Az alakulatnál is átadták az elismeréseket a honvédelem napja alkalmából rendezett állománygyűlésen. Horváth Csaba őrnagy, az ezred vezető tűzszerésze a Magyar Honvédségnél eltöltött 20 éve elismeréséül a Magyarország honvédelmi minisztere által adományozható Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát, Katona Tímea százados, az alakulat volt pszichológusa 10 év után a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát vehette át.

hthe_01.jpg

Szilágyi Zsolt ezredes, parancsnok Altiszti- Legénységi Szolgálati Jelet adott át – húsz év után - Ábrahám Ferenc szakaszvezetőnek, tíz év után Kiss Sándor őrmesternek. Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül a szolgálati érdemjel bronz fokozatát kapta Simon Donát főtörzsőrmester. Az Év katonája kitüntető címet - a május 16-ai központi ünnepségen - Mészáros Zoltán zászlós vehette át.

hthe_02.jpg

Szöveg: Markovics Zita főhadnagy
Fotó: Besenyei István százados

* * *

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

elismeresek.jpgMájus 20-án ünnepelte az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állománya a honvédelem napját. Ünnepi beszédében Kis Németh László őrnagy emlékezett meg Buda visszafoglalásáról. A rendezvényen elismeréseket is átadtak.

murvai.jpgSzöveg és fotó: Kabdebon Szabolcs törzsőrmester

***

MH 54. Veszprém Radarezred
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából idén is közös állománygyűlést rendeztek a Veszprémben állomásozó katonai szervezetek május 20-án. A rendezvényen Huszár Péter alezredes, a Veszprém megyei Védelmi Bizottság titkára osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel.

veszprem1.jpgEzt követően Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred ezredparancsnoka, illetve Berec Zoltán ezredes, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka elismeréseket adott át. A rendezvényt az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola néptánc műsora zárta.

veszprem2.jpgSzöveg: Tihanyi Viktória főtörzsőrmester
Fotó: Kádárné Hegedüs Veronika zászlós

* * *

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

gyor1.jpgA győri alakulat művelődési otthonában rendezett ünnepi állománygyűlésen Varga Tamás őrnagy kiemelte: „A magyar honvédelem napja, minden katona és a honvédelem ügyét szívén viselő minden magyar állampolgár ünnepe, kiemelkedő jelentőséggel bír a honvédség és az egész magyar társadalom életében. Méltó szimbóluma, kifejezője annak az össztársadalmi törekvésnek, amelyet úgy nevezünk: honvédelem. Ezzel együtt május 21-e az emlékezés, a hazát hősiesen védelmező elődök előtti tisztelgés ünnepi alkalma. Tisztelgés ismert és névtelen hőseink előtt, azok előtt, akiket a történelemkönyvekből ismerünk, és azok előtt is, akiket ma is soraink között tudhatunk.”

Az állománygyűlésen Könczöl Ferenc ezredes, az alakulat parancsnoka elismeréseket adott át. Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, Magyarország honvédelmi minisztere, a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát adományozta Petz Tibor századosnak, aki az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában rendezett központi ünnepségen vette át.

gyor3.jpgA Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a honvédelmi miniszter a Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát (20 év után) adományozta Szalai Tibor századosnak és Tóka Henrietta századosnak. Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát (30 év után) kapta Hercz Antal törzszászlós, III. fokozatát (10 év után) Nagy Lajos László törzsőrmester, Egyed László őrmester, Balla Gabriella szakaszvezető, Koszonics Gábor szakaszvezető és Szemenyei Szabolcs szakaszvezető, míg a „Honvédségért oklevelet” (10 év után) Fenyvesi Ágnes honvédelmi alkalmazott kapott.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs bválsághelyzet kezeléséért szolgálati jelet az ezred katonái közül harmincnyolcan vehettek át.

Szöveg és fotó: Cseszreginé Csekei Judit százados

* * *

MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség

A magyar honvédelem napja fontos a magyarságnak, és kiemelt nap a Magyar Honvédség számára. Ennek szellemiségében ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség.

h1.jpgA rendezvényen dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese idézte fel a korszak főbb eseményeit az 1848-49-es szabadságharc kiemelt történelmi személyiségeinek cselekedeteivel.

h2.jpgEzt követően dr. Sticz László dandártábornok, csoportfőnök elismeréseket adott át. A haderőtervezés területén, a csoportfőnökség állományában dolgozók mellett olyan szervezetek képviselői kaptak elismerést, akik közvetlenül, vagy közvetve segítik a szakterület munkáját: ilyen többek között az MH Modernizációs Intézet, az MH Logisztikai Központ, az MHP Parancsnoki Iroda és az MHP Logisztikai Csoportfőnökség.

Az ünnepség zárásaként a Honvéd Férfikar előadását hallhatták a résztvevők.

mhp_htcsf-_majus_21_4.jpgSzöveg: Antal Renáta őrmester
Fotó: Tóth-Jánosa Gabriella őrmesterAktuális videók
2019. június 18. 20:53
Tobruq Legacy 2019
2019. június 18. 15:56
Borsody árvái
2019. június 18. 11:44
Mintegy 700 külföldi és magyar katona bizonyított a Black Swan gyakorlaton
2019. június 15. 13:30
Tanévzáró a Kratochvilban
2019. június 14. 21:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat