honvedelem.hu
Területvédelmi erők háborúban és békében

Nagyszabású tudományos konferenciát szerveztek Budapesten május 28-29-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A rendezvény célja fontos és gyakran vitatott témakörök áttekintése.

tot_5529.jpgKedden és szerdán rendezik Budapesten a The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War (A területvédelmi erők békében és háborúban játszott szerepe) című konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. A tanácskozást az idén ötödik születésnapját ünneplő Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), a HM Oktatási, Tudományszervezési és Kulturális Főosztálya, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara szervezte, együttműködésben a Védelmi Akadémiák és Biztonságpolitikai Intézetek Békepartnerségi Konzorciuma Konfliktus Elemző Munkacsoporttal. Utóbbi szakmai hálózatot hatvan ország több mint nyolcszáz katonai oktatási és tudományos intézménye alkotja, célja konkrét megoldásokat találni a közös biztonsági problémákra.

tot_5586.jpg„A konzorcium kutatási programjai és kiadványai támogatják az érdekelt államok döntéshozóinak munkáját, segítik a NATO Partnerség a Békéért programjában részes államokat a szilárd demokratikus alapokon álló védelmi intézmények megteremtésében, és ezzel hozzájárulnak a regionális stabilitáshoz” – mondta a honvedelem.hu-nak Szabóné Szabó Andrea alezredes, a HVK TKH osztályvezetője. „Ennek egyik szervezete a konfliktuselemző munkacsoport, amelyben húsz NATO-tagország és partnerállam vesz részt. A munkacsoport célja olyan kutatói közösség létrehozása, amely egyrészt a fontos és gyakran vitatott témakörök áttekintésén keresztül hozzájárul a NATO és a partnerállamok közötti bizalomhoz és átláthatósághoz, másrészt képes megalapozott javaslatokat tenni a politikai döntéshozók számára a mai biztonsági helyzet elemzése és a történelmi kutatások alapján.” A munkacsoport emellett a katonai szakoktatást támogató tanterveket is kidolgoz, legfontosabb rendezvénye pedig a szóban forgó éves konferencia, amely nemzetközi fórumot és kapcsolattartási lehetőséget nyújt a hadtörténelem és a hadtudományok művelőinek.

tot_5549.jpgA rendezvény megnyitóján Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese, Szőllősi Antal ezredes, a HM Védelempolitikai Főosztály vezetője, dr. Jobbágy Zoltán ezredes, az NKE HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Homonnay Zoltán alezredes, a PfP Consortium képviselője és dr. Gunnar Aselius, a Svéd Védelmi Egyetem professzora köszöntötte a megjelenteket. Az idei huszonnégy előadás többek között olyan témaköröket ölel fel, mint a területvédelmi erők alkalmazásának tapasztalatai különböző országokban, a terrorizmus jövőbeni irányai, új generációs háborúk és a globális fenyegetettség aspektusai.  A konferencián a HVK TKH két kutatója, dr. Kiss Álmos Péter és Somodi Zoltán őrnagy is előadást tart.

tot_5641.jpgFotó: Tóth LászlóAktuális videók
2019. július 13. 15:54
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat