honvedelem.hu
Fiatalok a kutatóhelyen

Az ötödik születésnapját ünneplő MH HFKP Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (TKH) idén is szakmai gyakornoki lehetőséget kínált a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A Kutatóhelyen végzett gyakornoki munka nemcsak a tanulmányok sikeres teljesítéséhez nélkülözhetetlen, de a megfelelő módszertani és széleskörű szakmai tudás megszerzéséhez is hozzájárul.

gyakornokoktotal.jpgAz elmúlt évek során megközelítően 130-an vettek részt a programban különböző egyetemekről, főiskolákról. Sok fiatal érkezett a Szegedi Tudományegyetemről, de - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – érkeztek jelentkezők a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről és a Budapesti Corvinus Egyetem képzéseiről is. Idén nyáron 14 fiatal kutató kezdte meg munkáját a TKH-nál.

attilawidadnyilatkozok.jpgA gyakornokoknak szóló tájékoztatójában Szabóné Szabó Andrea alezredes, a TKH osztályvezetője elmondta: elsősorban olyan hallgatókat céloznak meg, akiknek tanulmányi és kutatási területe kapcsolódik a Kutatóhely tevékenység- és feladatrendszeréhez, nyelvtudása segíti a többnyelvű kutatómunkát, illetve vállalják, hogy aktívan és nyitottan állnak az új kihívások, valamint a magas szintű elvárások elé. A kutatómunka első fázisaiban a szakmai tevékenységükhöz elengedhetetlen nyílt információk kutatásának és felhasználásának módszertanára fordítanak kiemelt figyelmet a fiatal kutatók, majd a TKH munkatársainak folyamatos mentorálása alatt folytatják kutatói tevékenységüket a jellemzően négy-hathetes gyakornoki időszak alatt.

gyakornokokerikkel.jpgA TKH gyakornoki programjának egyik alappillére, hogy a kutatómunka kezdetekor próbálnak igazodni a gyakornok által már kutatott vagy az őt érdeklő területekhez. Ebben az esetben kifejezetten nagy szerepe van a speciális nyelvtudásnak, egyéb specifikációnak (közgazdaságtudományi, logisztikai, informatikai ismeretek, stb.), illetve a korábban már megszerzett szakmai tapasztalatnak is. A gyakornoki programra történő jelentkezésnek - a szakmai önéletrajz mellett - ezért is fontos követelménye a motivációs levél. A másik fontos kitétel, hogy a Kutatóhely számára a gyakornoki munka eredményei beépíthetőek legyenek a mindennapi működésbe, hiszen ily módon egy-egy téma specifikus elemzése nagymértékben hozzájárulhat a vezetői állomány stratégiai döntéshozatalának támogatásához. Természetesen minden gyakornoki periódusban adódnak közkedvelt témák: az utóbbi években jellemzően a migráció-, terrorizmus- és integrációkutatás, valamint a közel-keleti válsághelyzetek értékelése kapott kiemelt figyelmet. A jelenlegi gyakornoki program keretében a felvételt nyert hallgatók előzetes tanulmányaik és kutatási területük, valamint az általuk beszélt nyelvek alapján a biztonság- és védelempolitika (terrorizmus, migráció, hibrid, aszimmetrikus, szürkezónás hadviselés), nemzetközi tanulmányok, politológia, szociológia aktuális kihívásait dolgozzák fel.

gyakornokokmunkaban.jpgEzen túlmenően a TKH-n belül működő Tudományos Szakkönyvtár is fogad könyvtárszakos hallgatókat szakmai gyakorlatra: a harmincezer kötetes könyvtár központi helyen található, az állománya olyan speciális területeket ölel fel, mint a hadtudomány, hadtörténelem, haditechnika, vezetés- és szervezéstudomány, védelem- és biztonságpolitika, valamint az interdiszciplináris tudományterületek szakirodalma.

Arany Attila, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakának hallgatója elmondta, hogy a gyakornoki hely választása során konzulense javaslata és személyes érdeklődése miatt döntött a Kutatóhelyre történő jelentkezés mellett. Pozitívumként emelte ki, hogy szakterülete, a Közel-Kelet biztonság- és geopolitikája aktuális kérdéseinek kutatásához komoly szakmai segítséget kap a HVK TKH munkatársaitól. Véleménye szerint a Kutatóhelyen jó hangulatú, szakmailag inspiráló közegben, dinamikus szellemi műhelyben folyik az alkotó munka. A gyakornoki időszak kapcsán elvárásai között szerepel a mind szakmai szempontú, mind pedig a kutatásaihoz szükséges angol nyelvi fejlődés, jövőjét pedig akár diplomáciai területen, akár a Kutatóhelyen is el tudná képzelni.  

Brimo Widad szintén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi tanulmányok szakán folytatja tanulmányait. A HVK TKH-t azért választotta gyakornoki időszaka eltöltésére, mert komoly szakmai munkát szeretett volna végezni és a diplomamunkájának elkészítéséhez megfelelő támogatást várt mind kutatásmódszertani, mind pedig a kutatási területét érintő szakmai fejlődését érintően. Kiemelte, hogy számára nagyon szimpatikus, hogy a Kutatóhelyen kölcsönösen tisztelik egymás munkáját, akár kutatókról, akár gyakornokokról legyen szó, és fontosnak tartja, hogy szakavatott mentorálás alatt valós, érdemi munkát végezhet. A Kutatóhelyen eltöltött időszak legnagyobb hozadékának mégis az érzi, hogy a nyitott, barátságos légkörben folytatott eszmecserék és szakmai beszélgetések során egy átfogóbb képet kaphatott a világban jelenleg zajló folyamatokról, olyan összefüggésekre ébredt rá, melyek eddig nem voltak egyértelműek számára.

gyakornokokpetivel.jpgFotó: Rácz TündeAktuális videók
2019. július 18. 21:41
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat